Accueil

Platform over duurzame energie in Afrika

Africa Interactive lanceert een platform over duurzame energie in Afrika. Het platform is een plek waar informatie te vinden is over het gebruik van duurzame energie in Afrika en - vooral - waar meningen en ideeën over duurzame energie in Afrika kunnen worden uitgewisseld. Met een olieprijs die zich op een historisch hoog niveau bevindt, is het zoeken naar alternatieven van groot belang, zeker voor landen die zich geen dure import van energie kunnen veroorloven. Een belangrijke oorzaak van de dure olie is het fors toegenomen energiegebruik in de wereld, onder meer door de gestegen vraag uit China en India. Terzelfder tijd is de aanvoer van olie onzeker, vooral veroorzaakt door politieke instabiliteit in het Midden-Oosten. Daarnaast raken steeds meer olieproducerende landen door hun voorraden heen en wordt het technisch hoe langer hoe moeilijker om nieuwe voorraden aan te boren.
Op Afrika heeft de hoge olieprijs twee belangrijke effecten. Het eerste is dat Afrikaanse landen die olie produceren, profiteren van meer inkomsten. Op welke manier en waarvoor die inkomsten worden aangewend, is een discussie op zich. Een afgeleid effect van de hoge olieprijs is dat in steeds meer Afrikaanse landen naar olie wordt gezocht. In een aantal landen (o.a. Tsjaad, Mauritanië en Oeganda) heeft dat in de voorbije jaren tot succes geleid. Maar de grote meerderheid van Afrikaanse landen moet veel meer geld uitgeven voor de energiefactuur. Net als dat voor de rest van de wereld geldt, is de belangstelling in Afrika voor alternatieve, veelal duurzame, energievormen de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het nieuwe platform wil dit extra stimuleren.

Africa Interactive: http://www.africa-interactive.net/index.php?PageID=1992

Regio's: 
Thema: 

Lees ook