Accueil

Vakbondsrechten zwaar in verdrukking in Bangladesh

Sinds 12 januari 2007 heeft de door militairen gedomineerde interimregering van Bangladesh alle politieke en vakbondsactiviteiten verboden in de hoop een einde te maken aan de groeiende sociale onrust in het arme Zuid-Aziatische land. Tientallen vakbondsmensen en mensenrechtenactivisten zijn sindsdien gearresteerd, hardhandig ondervraagd en in de gevangenis gestopt.

Op 24 januari van dit jaar werd Mehedi Hasan, een veldonderzoeker van het in Washington gevestigde Worker Rights Consortium (WRC), in de hoofdstad Dhaka gearresteerd op basis van deze uitzonderingswetten. Op 3 februari werd hij onder zware internationale druk vrijgelaten. Hasan was in Bangladesh om het lot te onderzoeken van de textielarbeiders. Leden van de Bangladesh Independent Garment Workers' Union Federation, de belangrijkste onafhankelijke vakbond in de strategische textielsector, hebben het al bijzonder hard te verduren gekregen. Er vielen zelfs al doden in hardhandige confrontaties met de politie.

Internationale mensenrechtenorganisaties en vakbondskoepels hebben bij de regering aangedrongen om de essentiële rechten van werknemers te respecteren zoals voorzien in de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Maar ook multinationale bedrijven in de textielsector - goed voor drie vierde van de totale waarde van de export - profiteren van de repressieve houding van de regering, vinden de vakbondsmensen. Textielbedrijven investeren graag in Bangladesh omdat de lage lonen en de beperkte vakbondsrechten de productiekosten tot een minimum kunnen drukken. In een sector waar de internationale concurrentiestrijd bikkelhard is, is dat mooi meegenomen. Vooral vrouwelijke werknemers zijn de grootste slachtoffers van de uitbuiting. Uit cijfers van lokale vakbondsgroepen blijkt dat ondanks de forse toename van het aantal overtredingen van de arbeidswetgeving (van 37.033 gevallen in 2006 naar 48.291 in 2007) er slechts in 428 gevallen een zaak werd aangespannen tegen de werkgever. Het jaar voordien was dat nog in 5.684 gevallen.

Het repressieve beleid van de regering komt de werkgevers dus goed uit. De Chief Inspector of Factories and Establishments (CIFE), de overheidsinstantie die de controle op de naleving van de arbeidswetten moet uitoefenen, is door allerlei administratieve beperkingen vleugellam gemaakt. De internationale Schone Kleren Campagne voert de druk op.
Human Rights Watch: Labor Activists in Export Sector Harassed

Internationale Schone Kleren Campagne Bangladesh

Internationale Schone Kleren Campagne Bangladesh 2

Internationale actie voor vakbondsrechten in Bangladesh

Overzicht recente ontwikkelingen Bangladesh: LabourStart

Landen: 

Lees ook

Van een nieuwe Ikea en de jobs van General Motors: de jacht op goedkope arbeid woedt heviger

Wereldwijd hebben allen die van werk moeten leven het moeilijk. Hun aandeel in de welvaart die we produceren gaat op de meeste plaatsen al heel lang achteruit. Dat de financiële crisis ook voor wie van kapitaal moet leven de kaarten hard anders heeft geschud, verbetert daarom nog niet de situatie bij werknemers. Op mondiale economische markten blijven ze gevangen in een heel kwetsbare positie.

Neem de werknemers van de grote Amerikaanse autobedrijven. Vooral in de Verenigde Staten is het lang bon ton geweest, en soms is het dat nog altijd, om de vakbonden te hoge lonen te verwijten en daar de reden voor het falen te zoeken. Vrijwel iedereen moet vandaag beseffen dat in de eerste plaats het management van General Motors, Ford en Chrysler hebben gefaald.

Solidariteit met Iraanse vakbondsleider Mansour Osanloo

Mansour Osanloo, de Iraanse vakbondsleider die sinds 10 juli 2007 voor de derde keer in de gevangenis zit, is internationaal uitgegroeid tot het symbool van verzet van de Iraanse werknemers tegen het gebrek aan vakbondsvrijheid in hun land. De Internationale Federatie van Transportarbeiders (ITF) heeft haar internationale actieweek (Organising Globally - Building Union Power, 15 tot 21 oktober) volledig in het teken gesteld van solidariteit met de Iraanse vakbondsmensen. Want naast Osanloo zitten nog twee andere vakbondsleiders, Ebrahim Madadi (buschauffeurs) en Mahmoud Salehi (bakkersbond), in de gevangenis vanwege hun onafhankelijk vakbondswerk.