Accueil

Veel werk voor Internationale Arbeidsorganisatie om tot waardig werk te komen

In Genève vergadert de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van 30 mei tot 15 juni. Het is de 96ste zitting van haar jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie. De ambities van IAO zijn de creatie van waardig werk, sociale bescherming, minimale economische en sociale rechten en sociale dialoog. Haar wapens zijn haar sociale normen, b.v. het verbod op kinderarbeid of het recht op vrije vakbondsvorming.
We pikken enkele krenten van de rijk gevulde vergadertafels.
Op 12 juni, Werelddag tegen Kinderarbeid, is er vooral aandacht gevraagd voor kinderarbeid in de landbouw, een lot dat zowat 132 miljoen kinderen van 5 tot 14 jaar oud treft. In totaal werken er wereldwijd meer dan 200 miljoen kinderen.
Het Comité Duurzame Ondernemingen heeft een volumineus ontwerprapport klaar. De overtuiging groeit dat duurzame ondernemingen een grote rol te spelen hebben in de sociale en economische ontwikkeling. Zij kunnen o.a. bijdragen tot het scheppen van waardig werk en het beschermen van het milieu.
In de Commissie Toepassing van de Normen worden tientallen gevallen besproken van overtredingen van sociale normen. Voor China gaat het o.a. om werkkampen en dwangarbeid voor kinderen en om het niet respecteren van het minimumloon, voor India om discriminatie van Dalits (onaanraakbaren), voor Bangladesh om discriminatie van vrouwen, voor Argentinië om de niet-erkenning van een vakbond, voor Japan om de loonkloof tussen mannen en vrouwen, voor Roemenië om de miskenning van het stakingsrecht.

Rapport over de Toepassing van de Normen
http://www.ilo.org/ilolex/gbe/ceacr2007.htm
Werelddag tegen Kinderarbeid
http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/wdacl/2007/index.htm
Ontwerprapport Comité Duurzame Ondernemingen
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc96/pdf/rep-ced.pdf
Uit woordenboek globalisering:
arbeid http://www.ikwilniet.org/woordenboek.php?id=00009
IAO http://www.ikwilniet.org/woordenboek.php?id=00075
kinderarbeid http://www.ikwilniet.org/woordenboek.php?id=00080

Regio's: 

Lees ook

UITVERKOCHT Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

cover Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

van Dirk Barrez

UITZONDERLIJK AANBOD 12 EURO i.p.v. 19 - verzending inbegrepen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.

12,00 €

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.