Accueil

Wanhopig op zoek naar veiligheid in Israël

Volgens de Israëlische vredesactiviste Gila Svirsky is de staat Israël wanhopig op zoek naar ‘veiligheid’ en wordt dat concept gebruikt of misbruikt om alle militaire acties, inclusief de bezetting van de Palestijnse gebieden, en de exorbitante hoge militaire uitgaven te rechtvaardigen. De regering-Olmert is de laatste tijd zwaar onder druk komen te staan naar aanleiding van kritische rapporten over het optreden van het Israëlische leger vorige zomer in Libanon. Al te openlijke kritische getuigenissen mochten echter niet worden gepubliceerd op grond van ‘veiligheidsoverwegingen’.  Svirsky vindt dat de militaire invulling van het begrip veiligheid ertoe geleid heeft dat andere aspecten van ‘menselijke veiligheid’ zwaar aan belang hebben ingeboet in de Israëlische samenleving. De joodse, zowel als de Arabisch-Palestijnse bevolking moeten het al generatieslang stellen zonder voldoende aandacht voor het kwetsbare natuurlijke milieu waarin de aanwezigheid van water zo’n essentiële rol speelt. En hoewel de Palestijnen een veel hogere prijs hebben betaald voor de Israëlische bezetting keert deze militair-politieke keuze zich hoe langer hoe meer ook tegen de kwetsbare groepen in de eigen Israëlische samenleving. Het aantal daklozen en armen neemt hand over hand toe, illegale werkkrachten vallen ten prooi aan mensensmokkelaars en worden op een schandalige manier uitgebuit zonder dat er van overheidswege veel tegen gebeurt. De bouw van de erg omstreden ‘veiligheidsmuur’ maakt vele Palestijnse gebieden economisch totaal onleefbaar en verhoogt alleen de gevoelens van angst en onveiligheid. De recente gebeurtenissen in de overbevolkte Gaza-strook bewijzen het failliet van een dergelijke aanpak.  Vrouwelijke vredesactivisten die vinden dat vele Israëli’s geen benul hebben van wat het betekent om als Palestijn dagelijks door de talloze checkpoints naar het werk aan de andere kant te moeten, organiseren nu ‘reality tours’. Zij laten hen kennismaken met Palestijnse families die hun land verloren door de bouw van de muur, maar bezoeken ook opvanghuizen voor mishandelde vrouwen en sloppenwijken temidden van de afvalbergen. Als meer Israëli’s inzien dat het falende sociale beleid een gevolg is van de gevoerde ‘veiligheidspolitiek’ kan er misschien echt meer veiligheid komen voor iedereen.

Gila Svirsky is actief in de Israëlische vredes- en mensenrechtenbeweging. Momenteel is zij voorzitster van ‘B'Tselem’, het Israëlische Informatiecentrum voor Mensenrechten in de Bezette Gebieden. Zij was medestichter van de ‘Coalition of Women for Peace’ en is lid van ‘Women in Black’: http://www.GilaSvirsky.com
Het volledige artikel verscheen op Common Ground News Service (CGNews)
http://www.commongroundnews.org/article.php?mode=8&sid=0&id=20922

Landen: 

Lees ook