Accueil

Boodschap voor NAVO-top in mei: investeer sociaal en ecologisch

Hoe verzekeren we best veiligheid, vrede, gerechtigheid en democratie? Dat is waarvoor in 1949 de NAVO is opgericht volgens haar beginselen. Maar de organisatie is al die tijd ook mikpunt geweest van – soms felle – kritiek.

Die opdracht is in geen geval makkelijk in een wereld die onderhevig is aan zware uitdagingen als klimaatverandering en andere milieucrises, conflicten en zware burgeroorlogen, mensenrechtenschendingen en dictaturen. Zelfs in een aantal lidstaten verkeert de democratie in felle ademnood.

Het wordt er niet makkelijker op met Donald Trump als president van de VS die van internationaal overleg en samenwerking niet meteen zijn sterkte maakt; en die straks misschien nog meer gezelschap krijgt van gelijkgestemde politici.

De NAVO-top van staats- en regeringsleiders op 24 en 25 mei 2017 in Brussel is meteen ook het eerste bezoek van de Amerikaanse president aan Europa. Nogal wat organisaties plannen een betoging om hun onvrede te uiten over leiders die fundamentele mensenrechten en het immense belang van ons leefmilieu miskennen. En ze willen laten horen dat middelen prioritair moeten gaan naar sociale en milieu-investeringen om veiligheid, vrede en gerechtigheid na te streven. (db)


Links
What is NATO? – website van de NAVO
NAVO-verdrag – Nederlands
Vredesactie over NAVO

Een goed artikel? Interessant nieuws? Schenk vrienden, familie, kennissen of collega’s een gratis abonnement, dan hoeven ze Pala nooit te missen. Gebruik daarvoor het geschenkabonneeformulierklik hier

Lees ook

Van een nieuwe Ikea en de jobs van General Motors: de jacht op goedkope arbeid woedt heviger

Wereldwijd hebben allen die van werk moeten leven het moeilijk. Hun aandeel in de welvaart die we produceren gaat op de meeste plaatsen al heel lang achteruit. Dat de financiële crisis ook voor wie van kapitaal moet leven de kaarten hard anders heeft geschud, verbetert daarom nog niet de situatie bij werknemers. Op mondiale economische markten blijven ze gevangen in een heel kwetsbare positie.

Neem de werknemers van de grote Amerikaanse autobedrijven. Vooral in de Verenigde Staten is het lang bon ton geweest, en soms is het dat nog altijd, om de vakbonden te hoge lonen te verwijten en daar de reden voor het falen te zoeken. Vrijwel iedereen moet vandaag beseffen dat in de eerste plaats het management van General Motors, Ford en Chrysler hebben gefaald.