Accueil

Ultieme vernietiging van de Braziliaanse Cerrado?

Conflicten over grond en andere conflicten zijn talrijk in Brazilië. De laatste jaren nemen de betwistingen met de traditionele volkeren sterk toe. Dat heeft alles te maken met het verder oprukken van de agro-industrie in de Cerrado en het Amazonegebied.

MATOPIBA?

Deze afkorting staat voor de vier deelstaten waar nog de laatste, uitgestrekte streken met ongerepte Cerrado te vinden zijn: Maranhão-Tocantins-Piauí-Bahia. Voor de agrobusiness is het de ultieme fronteira agrícola of landbouwgrens, die zo nodig moet opgeschoven worden naar het noorden van het land. Het is het plan van de voormalige Minister van Landbouw, Kátia Abreu, zelf een fazendeira (grootgrondbezitter).

Nieuwe aanval vanuit een oud 'ontwikkelingsmodel'

Het plan werd in mei 2015 per presidentieel decreet afgekondigd en is een nieuwe aanval vanuit een oud 'ontwikkelingsmodel': alles platleggen om er enorme monoculturen voor de export in te planten. Het gebied wordt verbonden met infrastructuurwerken richting de haven van São Luis: om de producten zo vlug mogelijk in Eurazië te krijgen. Het is 'oud' wegens de complete kaalslag voor monoculturen. En ook vanuit een eeuwenoude visie dat het om 'leeg' land zou gaan, dat vanuit het zuiden door de Sulistas (afstammelingen van Europeanen, met hun soja en zogenaamde ontwikkeling) kan bezet worden.

Leeg?

Het betreft 31 geografische microregio's met 337 gemeenten, in totaal ongeveer 73 miljoen hectare.
In deze regio zijn er 324.326 agrarische bedrijfjes, die samen 33.929.100 hectare bezetten.

In het gebied zijn er 46 eenheden die als beschermd gebied gelden (8.334.679 hectare);
35 'terras indígenas' (gronden van de oorspronkelijke volkeren: dus helemaal niet 'leeg'; samen goed voor 4.157.189 hectare);
781 nederzettingen van landhervorming en quilombolas (= afstammelingen van gevluchte slaven), samen goed voor 3.033.085 hectare;
in totaal ongeveer 15,5 miljoen hectare.

Leeg?!

Luc Vankrunkelsven

Uit het boek: Vankrunkelsven Luc, De kikker die zich niet laat koken, 2018, 170 p., 19 euro
voor info en bestellen - klik hier of klik hier

 

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Landen: 

Lees ook

UITVERKOCHT Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

cover Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

van Dirk Barrez

UITZONDERLIJK AANBOD 12 EURO i.p.v. 19 - verzending inbegrepen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.

12,00 €

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.