Accueil

Weigering om technologie duurzaam te sturen

11 politieke dwaasheden | 7 Dienstbare technologie

POLITIEKE DWAASHEDEN 7

In 1961 gaf de VS zichzelf de opdracht om een mens op de maan te krijgen vóór het einde van het decennium, uiterst ambitieus. Acht jaar later was het zover. Dat is de kracht van door overheid gestuurde technologie.

Meer uitgewerkt in boek 11 politieke dwaasheden p.28-30

Meest innovatieve ondernemer is dikwijls de overheid

Dat TGV-treinen een alternatief bieden voor vliegtuig en auto hebben we te danken aan de Franse overheid. Ook internet, microchips, gps, lithiumbatterijen, siri … zijn er dankzij overheidsinspanningen.

Zonder overheid nog geen smartphones, en al helemaal geen kernenergie. In tal van sectoren zijn publieke investeringen baanbrekend.

Net als de economie is technologie kiezen en dus politiek

Overheden zijn hard nodig om technologie te creëren. En dus moeten politici kiezen: onderzoek richten op hernieuwbare energie of op kernenergie, op agro-ecologische voedselproductie of op industriële landbouw, op producten die kapot moeten gaan om winst te maken of op circulaire productie.

Meer dan 100 elektrische voertuigjaren verloren

Het is opvallend hoe lang overheden falen om duurzame keuzes te maken.

Eind 19de eeuw bloeien elektrische voertuigen in Frankrijk en Groot-Brittannië, in 1897 rijden alle taxi’s in New York elektrisch. Sindsdien verloren we ruim een eeuw aan fossiele brandstoffen. Pas recent zijn elektrische fietsen doorgebroken.

Van waar al die vertraging? Wie bemerkt hoe de Duitse politiek zich voor de kar van de auto-industrie laat spannen om uitstootnormen vooral niet te snel strenger te maken, begrijpt al meer. Wie ziet hoe verschillende regeringen zelfs weigeren om dieselgate diepgaand aan te pakken, beseft hoe de politiek vaandelvlucht pleegt.

Een reeds duur betaalde weigering

België was een pionier in windenergie. Door kortzichtigheid verloren we de rol van koploper aan Denemarken en Duitsland. Zo mist een land een industrie, het werk, de inkomsten van de toekomst … en mankeert elk geloofwaardig klimaatbeleid.

Dienstbare technologie

Verstandige overheden nemen mee plaats in de cockpit van technologieontwikkeling om die dienstbaar te maken voor een duurzame economie en samenleving. Vervolgens versnellen ze de doorbraak van sterk gewenste technologieën.

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala en auteur

Lees meer over de weigering om technologie duurzaam te sturen in het nieuwe Pala boek 11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici – slechts € 8 inclusief verzending - info en bestellen klik hier 
Lees ook hoofdstukken 19 en 20 in het Pala boek Transitie. Onze welvaart van morgen p.118-124

Lees de andere bijdragen van de artikelreeks POLITIEKE DWAASHEDEN


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Lees ook