Accueil

Onverantwoord vooruitgangsgeloof

11 politieke dwaasheden | 6 Onverantwoord vooruitgangsgeloof

POLITIEKE DWAASHEDEN 6

Ongeremd vooruitgangsgeloof en opvatting dat technologie alle problemen tijdig oplost, ondermijnen doelmatige politiek.

Gebaseerd op boek 11 politieke dwaasheden p.25-27

Doemdenken floreert naast ongeremd vooruitgangsoptimisme dat doelmatige politiek ondermijnt. Dat is verwarrend en roept om inzicht. Ja dus: mensen leven nu veel langer, welvarender, veiliger en vrijer. Maar ook: als we niet gepast reageren op acute bedreigingen voor levensnoodzakelijke systemen zoals voedselproductie of water, of klimaatverandering hele samenlevingen ontwricht, lopen onze welvaart en welzijn reëel gevaar.

Een intrigerende renaissance

De sterke renaissance van een ongenuanceerd vooruitgangsgeloof intrigeert. Hoe die progressie dan meten? Veelal kijken politici naar het bruto nationaal product. Maar dat vertelt niets over hoe welvaart verdeeld geraakt of over het reële welzijn van mensen, en mankeert de ongerustheid over de toekomst. Het houdt zelfs geen rekening met het verlies van natuurlijk kapitaal. Die aantasting van onze toekomstige welvaart blijft een blinde vlek.

Technofix

Verwonderlijk is hoe in vele politieke hoofden zich de technofix opvatting nestelt dat technologie al onze problemen tijdig zal oplossen. Ook na talrijke knipperlichten lijkt dat ongebreidelde technologische vooruitgangsoptimisme onuitroeibaar. De ‘groene’ landbouwrevolutie kon nooit honger uitroeien. De nieuwste generatie kerncentrales? Zelfs in het beste geval komen ze te laat. Intussen zijn ze ook veruit het duurst, haakt de privésector af en blijven er de onbetrouwbaarheid en veiligheidsrisico’s.

Eénzijdig geloof in zegeningen
van technologie is uiterst riskant

Intussen boomt het geloof in die nieuwere technofix-gedachte dat captatie en opslag van broeikasgassen ons voorbij de klip van klimaatverandering zullen loodsen. Hoe rationeel is het om de definitieve oplossing te verwachten van technologie die niet klaar is? Natuurlijk moet onderzoek hiernaar gebeuren, we beschikken maar best over zoveel mogelijk instrumenten om het klimaatgevaar te keren. Dat is echter het omgekeerde van de tunnelgedachte dat het die éne oplossing zal en moet zijn.

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala en auteur

Lees meer over het onverantwoorde vooruitgangsoptimisme dat doelmatige politiek ondermijnt en wat eraan te doen in het nieuwe Pala boek 11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici – slechts € 8 inclusief verzending - info en bestellen klik hier 
Lees hoofdstuk 19 Dienstbare technologie in het Pala boek Transitie. Onze welvaart van morgen p.118-122 

Lees ook de andere bijdragen van de artikelreeks POLITIEKE DWAASHEDEN

Zie ook
Geen krommere meetlat dan het bruto nationaal product (bnp) - eerste artikel in reeks van vier over Hoe duurzaamheid meten


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Lees ook

Duitse auto-industrie: een vuile achteruitkijkspiegel

Hitler in een Mercedes, 1938

https://de.wikipedia.org/wiki/E-Fuel“Beware the Jabberwock”, schreef de auteur van 'Alice in Wonderland'. Dat monster mag symbool staan voor de Duitse auto-industrie. Het kent geen scrupules en stoort zich aan geen enkele regel. De geschiedenis krijgt een nieuw hoofdstuk nu Europa door Duits terugkrabbelen bijna struikelt over klimaatmaatregelen.