Accueil

Rechten voor wie voor ons eten zorgt

De meeste landen hebben zich uitgesproken voor de VN-verklaring voor rechten van boeren en boerinnen. Nederland was daar niet bij. België evenmin, zelfs al waren  de drie regionale landbouwministers voor. Hoe curieus besluitvorming kan zijn.

De meeste mensen die honger lijden wonen op het platteland en bewerken meestal het land. Het is een oud zeer dat degenen die voor ons eten zorgen daar zelf uiterst karig voor worden beloond. Ontzettend veel plattelandsbewoners verdienen zo weinig dat ze zowat alles tekortkomen.

Dan is het meer dan welkom als de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een universele Verklaring voor de rechten van boeren/boerinnen en andere op het platteland werkzame mensen goedkeurt. Bij de eindstemming stemmen 121 landen voor, 8 tegen en 54 onthouden zich.

Enkel de Europese landen Portugal, Luxemburg, Monaco, Servië en Zwitserland hebben voor de verklaring gestemd. Merkwaardig is dat want verschillende Europese instellingen riepen op om voor te stemmen.

Iedereen is voor behalve de buitenlandminister

In België is landbouw een regionale bevoegdheid. De drie regio’s zijn ervoor gewonnen om de verklaring goed te keuren. De drie regionale landbouwministers maken dat ook zo kenbaar aan de minister van Buitenlandse Zaken. Daarenboven worden ze gesteund door de federale minister voor o.a. duurzame ontwikkeling en door 60 organisaties uit het middenveld.

Maar in plaats van gevolg te geven aan die quasi unanieme oproep voor een goedkeuring van de Verklaring voor de rechten van boeren en boerinnen … onthoudt België zich. Net als Nederland en de meeste andere Europese landen. (db)

Bronnen
United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas
De verklaring voor rechten van boerinnen en boeren: terugblik op een historisch proces
Verklaring voor de rechten van boerinnen en boeren: België mist belangrijke kans om de makers van het voedselmodel van de toekomst te ondersteunen


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Lees ook

Boycot Myanmar

Sinds de staatsgreep van 1 februari pogen binnen- en buitenlandse tegenstanders van het militaire regime, zoals de Civil Disobedience Movement (CDM), de National Unity Government (NUG) en veel OESO-regeringen, druk uit te oefenen op de junta, de Tatmadaw of State Administrative Council (SAC).