Accueil

Hoe vergaat het Klimaatzaak in België? In vergelijking met Nederland?

Reeds in 2015 won Urgenda haar klimaatzaak en moest de Nederlandse broeikasuitstoot een kwart minder vóór 2020. In België valt ten vroegste eind 2020 een uitspraak. Misschien was het beter om ook een alternatieve weg te bewandelen.

De Haagse rechtbank beval op 24 juni 2015 de Nederlandse staat om de uitstoot  van broeikasgassen vóór 2020 met een kwart te verminderen ten opzichte van 1990.

De staat ging in hoger beroep tegen deze uitspraak. Op 9 oktober 2018 is dit beroep verworpen. De staat heeft een zorgplicht volgens het gerechtshof: een daling van minder dan 25 procent in 2020 is in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Nederland – België 2-0

In België was het inspannen van een klimaatzaak in 2014 al even noodzakelijk en dringend. Maar de Belgische Klimaatzaak kan onmogelijk nog hopen dat er een gerechtelijk bevel komt om vóór 2020 fors de uitstoot van broeikasgassen naar beneden te halen.

Zoals meteen gevreesd door Pala botst Klimaatzaak in België op de trage gerechtelijke molen, zelfs op het “gebrek aan rechtvaardige rechters om tijdig recht te spreken”. De werkelijkheid spreekt dit ook nu niet tegen.

Op 1 december 2014 stelt Klimaatzaak de vier bevoegde Belgische overheden formeel in gebreke, en vraagt om hun verplichtingen na te komen. Overeenstemming wordt niet bereikt en op 27 april 2015 dagvaardt Klimaatzaak de drie gewesten en de federale staat.

Na veel geharrewar over de taal van de rechtsprocedure – met twee jaar vertraging bij Cassatie – ontvangt Klimaatzaak pas op 1 februari 2019 de hoofdconclusies van de overheden. Op dit ogenblik is de uitspraak voorzien voor het najaar van 2020, dan zullen we zes volledige jaren verder zijn… als er niet nog meer vertraging optreedt.

Nood aan klimaattribunaal

Het was daarom dat Pala al in 2014 het bijkomende alternatief voorstelde om een klimaattribunaal te organiseren. Dat zou wellicht “sneller en gefundeerder dan waartoe onze rechterlijke macht in staat blijkt, uitspraak kunnen doen”. In 2019 geldt dat dus nog evenzeer, tot vandaag “schreeuwt de klimaatoorlog, deze misdaad tegen de mensheid, om een tribunaal”. (db)

Tijdslijn van Belgische Klimaatzaak
Klimaatzaak van Urgenda in Nederland
Klimaatzaak, rechtvaardige zaak. Vertrouw echter niet enkel op de gerechtelijke molen - Pala opinie van 4-12-2014
Wereldwijd overzicht van klimaatrechtspraak
Capitulatie voor bureaucratisering en traagheid - Pala artikel 12-6-2019

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook

Wanneer is de eerste Grote Footprint-herdenking, in 2162?

Indrukwekkend was de grote slavernij-herdenking: goede woorden, mooie beelden, indringende zang en natuurlijk het onderkennen van de vreselijke geschiedenis die onze voorouders hebben veroorzaakt. Met ongekend leed en negatieve gevolgen tot vandaag: de 'doorwerking' zoals het terecht werd genoemd. Wanneer herdenken we dan de 'Footprints' van de rijken?