Home

Capitulatie voor bureaucratisering en traagheid

11 politieke dwaasheden | 10 Capitulatie voor bureaucratisering en traagheid

POLITIEKE DWAASHEDEN 10

Als het begrip ontwikkelingsland moest worden uitgevonden, dan voor een land zoals België. Politieke traagheid en bureaucratie zijn de enige die ‘regeren’ en vormen meer dan ooit een aanslag op onze toekomst.

Meer uitgewerkt in boek 11 politieke dwaasheden

Al meer dan 30 jaar is het wachten op een heus gewestelijk expresnet in en om Brussel. Nog 10 jaar? 20 jaar? Samen een halve eeuw… Zo traag verloopt het (niet) voorbereiden van de toekomst in dit land.

Justitie informatiseren is een peperdure lijdensweg van minstens 30 jaar. Rechtspreken duurt vele jaren. Kadastraal inkomen actualiseren lukt al 45 jaar niet. Een nationaal voetbalstadion bouwen is onmogelijk.

Goed openbaar vervoer is een onbereikbare droom, een overtuigend energiebeleid ondenkbaar. 50 jaar geleden kon het om snel en massaal autosnelwegen uit te rollen, zelfs in volle klimaatcrisis lukt zulke inspanning voor fietssnelwegen niet.

Onvoorstelbare wettendiarree maar geen wettelijkheid

Bureaucratie is een inferno voor elk toekomstperspectief. Deze kwaal is universeel maar onze politici zijn er verduiveld sterk in. Hun wettendiarree voert naar steeds meer administratie en rechtsonzekerheid. Vrijwel niemand raakt nog wijs uit belasting-, milieu- of pensioenwetgeving, of uit het bos aan subsidies en steun, dikwijls zelfs de administratie niet meer.

Regeldrift veroorzaakt een moeras van reglementen dat Kafka eert in plaats van wettelijkheid te bieden. Onze parlementariërs gaan zwaar in de fout als zij geen uitweg uit dit moeras bieden met gebundelde, vereenvoudigde en duidelijke wetten.

Politici leren maar niet dat bureaucratie creëren een ontzettende verspilling is, én een belemmering voor civil servants om te presteren met o.a. goede rechtsbedeling, eerlijke belastinginning, gemotiveerd leraarschap, prima openbaar vervoer. Het treurige onderpresteren van onze overheid, dwaasheid 5, valt niet uit de lucht.

Geef toch geen geld voor specialisatie in onkunde

De politiek leert maar niet die uiterst belangrijke les van het bureaucratische fenomeen: geef toch geen geld aan instituties voor hun slecht functioneren. Want daarmee specialiseren ze zich in hun onkunde.

Justitie is daarvan een schoolvoorbeeld. Nochtans bewijst bv. de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid dat topprestaties wel degelijk kunnen. Het is onverantwoord dat Justitie daarvan niet wil leren. Haar onafhankelijkheid is geen vrijbrief voor stuitende incompetentie. Nog minder voor de rechtsweigering wanneer rechtszaken vele jaren aanslepen. Totaal onaanvaardbaar is dat grote fraudezaken verjaren, fraudeurs vrijuit gaan en de samenleving immense sommen geld verliest. En niemand die zich ooit moet verantwoorden…

Zo is de capitulatie voor traagheid totaal.

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala en auteur

Lees meer over de capitulatie voor bureaucratisering en traagheid in het nieuwe Pala boek 11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici – slechts € 8 inclusief verzending - info en bestellen klik hier 

Lees ook de andere bijdragen van de artikelreeks POLITIEKE DWAASHEDEN

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

LEZERSREACTIES

(14 juni 2019)

Wat bureaucratie in milieubeleid en vergunningen betreft: een vereenvoudiging in de wetgeving is niet de oplossing, de materie is immers complex en er moeten vele afwegingen gemaakt worden.
Wat wel een probleem is, is een gebrek aan tijd en middelen van instanties die vergunningen moeten uitschrijven, waardoor individuen die in beroep gaan met een dure advocaat, het te gemakkelijk krijgen om een gaatje te vinden. Soms worden vergunningen slordig geschreven en staan er zelfs materiële fouten in. Zo belandt een project in een ellenlange beroepsprocedure.
Het milieubeleid, ter bescherming van een collectief goed, wordt te vaak onterecht ingeroepen om een individueel belang te verdedigen. De mogelijkheden om als individu in beroep te gaan tegen een project van algemeen belang moeten misschien beperkt worden. Zo zou bijvoorbeeld de bewoner van een zonevreemde woning die ‘visuele hinder’ vreest van een windturbine geen gebruik mogen maken van een middel waarbij hij geen belang heeft: ik denk maar aan de impact op vleermuizen (waarvan hij bestaan nooit vermoedde) of de doorgang van een ondergrondse kabel die niet helemaal correct op het plan getekend staat (en die op een paar honderd meter van zijn terrein loopt).

Met coöperatieve groeten,
Tom Willems

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Lees ook