Accueil

Stop met juichen over groeicijfers

Al heel lang groeit het besef dat louter economische groei niet te rijmen valt met een ecologische verantwoorde en sociaal rechtvaardige economie. Daarom vragen Nederlandse organisaties aan media om niet langer te juichen over BNP groeicijfers.

De feiten zijn meer dan bekend. De huidige economie overschrijdt veruit de planetaire grenzen. De aarde kan zoveel gebruik en misbruik gewoonweg niet aan… vandaar gevaarlijke klimaatverandering, dramatisch slinkende biodiversiteit en nog veel andere ernstige milieuschade die toekomstige welvaart en welzijn ondermijnt.

De loodzware ecologische voetafdruk van de rijksten en de rijkste landen – de aanhoudende diepe kloof tussen arm en rijk – schendt de rechten van miljarden mensen op aarde. Hun gerechtvaardigde aanspraken op welvaart en welzijn worden zwaar miskend.

Bij zoveel ecologisch en sociaal onheil is het onbegrijpelijk dat media in de 21ste eeuw bijna ongeremd juichend blijven berichten over de groei van het bruto binnenlands product (bbp), in België meestal bruto nationaal product (bnp).

Die vaststelling leidde tot een reactie bij 16 organisaties in Nederland. Op 1 september bezorgden zij een oproep aan diverse media om eindelijk de gepaste conclusies te trekken uit wat wetenschappers al sinds het rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome luid aangeven: de mondiale economie overschrijdt steeds meer de draagkracht van de aarde… en dat is onhoudbaar.

In hun oproep vragen ze daarom om juichberichtgeving over groeiende BBP of BNP cijfers eindelijk achterwege te laten. (db)

Bron:
Stop met het juichen bij bbp groeicijfers

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 
Landen: 

Lees ook