Accueil

Hoe maatschappelijk rendement waarderen?

Klik om te vergroten

Wie naast financiële ook maatschappelijke opbrengst wil waarderen, kan zoals Rikolto proberen de Social Return On Investment te meten. Geen gemakkelijke, wel een nuttige oefening.

Recent herinnerden een artikel over de illusie van duurzaam beleggen en nieuws uit ‘de wereld van duurzaamheid’ eraan hoe moeilijk het is om de hand te leggen op duurzaam ondernemen en welke valkuilen duurzaam investeren herbergt.

Toch is het van belang dat elke maatschappelijke organisatie tracht in te schatten hoe goed ze bezig is. Dat houdt ook in dat ze haar leden, achterban, donateurs, werknemers, subsidiegevers, samenleving, media duidelijk maakt hoe ze presteert.

Financieel-economisch rapporteren helpt natuurlijk maar het is essentieel om ook te waarderen wat men bereikt op ecologisch vlak, bv. inzake biodiversiteit of CO2 uitstoot, op sociaal vlak, bv. inzake gezondheid of sociale cohesie, of nog andere waarden zoals kennis of zeggenschap.

Rikolto meet positieve maatschappelijke opbrengst

Rikolto (vroeger Vredeseilanden) gebruikt daarvoor de methode van de Social Return On Investment (SROI). Die wil ook niet-financiële opbrengsten en kosten in kaart brengen en in één relevante waarde vatten. Een SROI die groter is dan 1 betekent dat 1 euro aan investeringen leidt tot een maatschappelijke opbrengst die hoger is dan die éne euro.

Vijf activiteiten in vijf verschillende landen – België, Burkina Faso, Congo, Indonesië en Nicaragua - waren het voorwerp van de SROI oefening die Rikolto deed. De uitkomst: allemaal lieten ze een positieve maatschappelijke opbrengst noteren, van 1,86 euro tot 3 euro voor elke geïnvesteerde euro.

Die resultaten lopen nogal uiteen. Maar het is wijs om de opmerking ter harte te nemen van een Rikolto medewerker: “Analyse leert dat sommige organisaties kwistiger waardes toekennen. Wij kozen ervoor dat niet te doen als er geen data beschikbaar zijn. Ook hier is het dus opletten voor creatief boekhouden”.

Bronnen
Social return on investment in Wikipedia
Rikolto - Shedding new light on our work: Rikolto delivers results efficiently
Rikolto - Hoe bepaal je de waarde van maatschappelijk rendement?
Social Value UK website

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook