Accueil

Breken ‘menselijke’ robots door?

Klik om te vergroten

Komen er nu echt mensachtige robots aan in fabrieken en het dagelijkse leven?

De jongste tijd voorspellen sommigen een versnelling in de ontwikkeling en invoering ervan, niet in het minst de voorman van Tesla.

Niet alle beloften of aankondigingen worden echter werkelijkheid. Onderzoek naar mensachtige of humanoïde robots loopt al tientallen jaren, vooral vanuit de auto-industrie. Maar het praktische resultaat is tot nu uiterst gering.

De kernuitdaging lijkt te zijn om dergelijke robots – net als mensen – te laten omgaan met onvoorziene situaties. Daarover zijn in het verleden al veel bedrijven gesneuveld.

Deze korte video biedt een overzicht.

Al heel lang loopt de zoektocht naar hoe menselijke arbeid kan worden vervangen en productiviteit worden verhoogd. Vooral doorheen diverse industriële revoluties heeft dat de jongste eeuwen geleid tot enorme transities van economieën en hele samenlevingen.

Telkens impliceerde dat ook enorme veranderingen in wat meest essentieel werd inzake kennis, arbeid, hulpbronnen en kapitaalgoederen.
Telkens opnieuw leidde het ook tot spanningen en wijzigingen in de verhoudingen tussen - vereenvoudigend weergeven - arbeid en kapitaal. (db)

Foto: Wikipedia Commons

Zie ook
Wikipedia – Humanoid robot
Wikipedia – Robot

Regio's: 

Lees ook

Van zogenaamde ‘sociale media’ tot AI, argeloosheid is de rode draad

OpenAI blog Governance of superintelligence

Ineens lijkt artificiële intelligentie overal terwijl ze eigenlijk al decennia in opmars is. Maar er vindt inderdaad een versnelling plaats. En argeloosheid daarover kunnen we maar beter missen, zeker nu zelfs de bazen van OpenAI, Alphabet en Microsoft regulering vragen: alsof Exxon in 1965 zou vragen om een klimaatakkoord.