Accueil

Krijgt biodiversiteit na mislukte klimaattop de vereiste politieke aandacht?

Krijgt biodiversiteit eindelijk de vereiste politieke aandacht?

Kunnen politici zich na hun ten gronde mislukte klimaatconferentie in Sharm-el-Sheikh - er blijft veel te grote uitstoot van broeikasgassen - herpakken op de Biodiversiteitsconferentie in Montreal? Want voor biodiversiteit zitten we nog veel meer in het rood dan voor klimaat.

Voor wie het nooit meekreeg of zich niet meer herinnert, de Aardetop in Rio de Janeiro in 1992 besteedde zijn aandacht aan klimaatverandering én aan biodiversiteit. Dertig jaar geleden kwam daar zowel het Klimaatverdrag als het Biodiversiteitsverdrag tot stand; daar ligt de oorsprong van alle internationale conferenties die sindsdien zijn gehouden over twee van de meest overschreden planetaire grenzen.

Belang van biodiversiteit gaat ver voorbij
de bestrijding van klimaatverandering

Dat enkele hoofdrolspelers van de Parijs 2015 klimaatconferentie naar aanleiding van de jongste conferentie in Egypte aandringen op een belangrijk zusterakkoord inzake biodiversiteit, illustreert vooral hoe weinig aandacht de politiek de voorbije drie decennia heeft opgebracht voor biodiversiteit.

Want het belang van biodiversiteit gaat ver voorbij de bestrijding van klimaatverandering. De diversiteit aantasten van de aarde, ons grootste en meest complexe ecosysteem, is gevaarlijk spelen met de toekomst van planten, dieren en uiteindelijk ook de mens.

Biodiversiteit nog veel meer in het rood dan klimaat

Nog altijd is veel te weinig het besef doorgedrongen dat de wereld voor biodiversiteit zelfs veel meer in het rood zit dan voor klimaatverandering. De urgentie om te handelen is dus acuut groot.

Politieke verantwoordelijken uit alle hoeken van de wereld krijgen die kans van 5 tot 17 december 2022 op de Biodiversiteitsconferentie in Montreal. Aanvankelijk zou die plaatsgrijpen in 2020 in China maar een pandemie doorkruiste de plannen.

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala.be en auteur

Website UN Biodiversity Conference (COP 15)

Meer lezen
Hoe behouden we dieren en planten? Biodiversiteit | Planetaire grenzen 2
Al wat leeft op aarde, de cijfers die meest van al tellen  
Of vind artikels onderaan het trefwoord biodiversiteit in het Pala woordenboek 

Regio's: 

Lees ook