Accueil

Smog in Chiang Mai, luchtvervuiling breekt records

Luchtvervuiling Chiang Mai - Thailand

Luchtvervuiling
Chiang Mai

Klimaat en zelfs biodiversiteit hebben meer aandacht gekregen. Maar ook ziekmakende zware luchtvervuiling blijft een prangend wereldwijd probleem, en lang niet alleen in megasteden. Het toeristische vrij afgelegen Chiang Mai is geregeld de meest vervuilde regio ter wereld.

Chiang Mai, in het noorden van Thailand, wordt steevast genoemd als één van de beste toeristische bestemmingen in de wereld. Terwijl Thailand als land behoort tot ‘s werelds beste plaatsen om op pensioen te gaan, is Chiang Mai ook populair bij digital nomads en backpackers van over de hele wereld. Bovendien staat Chiang Mai bekend als de vegetarische en zelfs vegan hoofdstad van Azië, bovenop de culturele attracties, olifanten en het à gogo nachtleven.

Maar Chiang Mai is elk jaar voor enkele weken de meest vervuilde regio ter wereld, met PM2.5-niveaus die 300 en meer microgram per kubieke meter (μg/m³) bereiken, veel hoger dan steden als Mumbai, Lahore, Hanoi of Delhi die meestal in deze lijstjes genoemd worden. Zelfs touroperators zijn bezorgd over de vervuiling, nu boekingen met 50 procent gedaald zijn.

Elk jaar slechter in plaats van beter

Terwijl de IQAir luchtkwaliteitscijfers een PM2.5-waarde boven de 100 in de categorie 'ongezond' plaatsen, zit het noorden van Thailand daar al enige tijd gevoelig boven. Dit betekent dat iedereen met reeds bestaande aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, een groot risico loopt en passende maatregelen moet nemen om zichzelf te beschermen.

De vervuilingsniveaus bereiken elk jaar hun hoogtepunt tijdens het 'brandseizoen' (slash and burn), normaal gesproken van februari tot april. Volgens de gegevens op de IQAir-website wordt de kwaliteit van de lucht in Chiang Mai elk jaar slechter in plaats van beter. Deze trend werd zelfs niet tijdens COVID-19, die het grootste deel van de wereld tot stilstand bracht, onderbroken. Drastische maatregelen, nodig om te voorkomen dat deze trend zich voortzet, zijn bekend, maar worden niet op grote schaal toegepast.

De kwestie is complex en omvat grootschalige contractlandbouw, ontbossing en kaalslag, naast een groot aantal sociaaleconomische factoren. De Charoen Pokphand Group (CP) is Thailand's grootste agribusiness heeft bv. geïnvesteerd in maïs voor zijn diervoederindustrie. Verwijzend naar het document 'Factsheet Maïs 2021' stelt het bedrijf CP in The Bangkok Post dat het zich "sinds de ernstige smog-crisis in 2015 aansluit bij alle sectoren in de samenleving om de problemen die zich voordoen op te lossen, en ook het belang beseft van sociale en ecologische verantwoordelijkheid." De Bangkok Post concludeert echter dat “er geen informatie werd verstrekt over de duur of de resultaten van de projecten”.

De Thaise overheid schuift de zwarte piet liefst richting buurlanden als Laos en Myanmar waar dezelfde praktijken plaatsvinden. Maar het kan niet ontkend worden dat de hoofdoorzaak bij het lakse beleid moet gezocht worden en het gebrek aan opvolging door corrupte politie en overheidsambtenaren.

Chaicharn Pothirat, een longconsulent en hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Chiang Mai, verklaarde dat de nevel in Chiang Mai seizoensgebonden is, "maar in de afgelopen 20 jaar is de intensiteit en duur steeds erger geworden." Hij vreest ook dat zelfs wanneer de overheid nul-verbrandingsregels zou opleggen, mensen blijven branden. Dit komt omdat sommige mensen zich geen machines kunnen veroorloven of geloven, bij gebrek aan educatie en voorlichting, dat verbranden de snelste en beste aanpak is. 'Oplossingen' zijn er, maar worden nauwelijks toegepast.

De documentaire 'SMOKE: A Crisis in Northern Thailand, The Health Effects and a Solution', van Marisa Marchitelli uit 2016 schetst een goed beeld van de nog steeds bestaande situatie.

“I cannot breathe”

Bij de verbrandingen komt een verscheidenheid aan schadelijke dampen en vervuiling in de lucht vrij. Deze worden gevormd door de chemische reacties van giftige materialen zoals stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide ( SO2) en stikstofmonoxide (NOx). De verbranding van vluchtige organische stoffen (VOC's) kan de luchtkwaliteit en dus de levensomstandigheden verder verslechteren. De gezondheidseffecten van blootstelling aan deze smog kunnen een verhoogd risico op kanker veroorzaken, met name die van de longen, samen met irritatie van de luchtwegen en de huid.

Een in februari 2020 door Greenpeace uitgebracht rapport schreef 14.000 doden in Thailand in 2020 toe aan luchtvervuiling, een statistiek die dr. Rungsrit Kanjanavanit niet verbaasde. Als cardioloog aan de Universiteit van Chiang Mai maakt hij al tien jaar mensen bewust van de ernst van het vervuilingsprobleem.

"PM2.5 heeft meer nadelige gezondheidseffecten omdat het zo klein is dat het in de bloedbaan terecht kan komen, vergelijkbaar met roken", zei Dr. Rungsrit in The Bangkok Post, eraan toevoegend dat elke 22μg/m³ PM2.5 gelijk is aan het feit dat iedereen - inclusief pasgeborenen en ouderen - één sigaret rookt.

Mensen die tijdens deze maanden moeten blijven werken en pendelen, kunnen een hoog risico lopen op het ontwikkelen van chronische obstructieve longziekte (COPD), een overkoepelende term die veel aandoeningen van de luchtwegen omvat, zoals chronische bronchitis, astma, emfyseem en andere aandoeningen die kunnen leiden tot een vermindering van de volledige longfunctie.

Afgezien van ademhalingssymptomen kan de bloedsomloop ook ernstig worden aangetast vanwege het vermogen van PM2.5 uit rook en nevel om de bloedbaan binnen te dringen en zo door het lichaam te circuleren. Dit kan een toename van cardiale problemen veroorzaken, zoals een verhoogd risico op een hartaanval, evenals hartritmestoornissen. Hierdoor lopen mensen met reeds bestaande kwalen als hartaandoeningen, congestief hartfalen en coronaire hartziekte een bijzonder risico wanneer ze worden blootgesteld aan hoge niveaus van PM2.5.

Economische kost

Uit een studie uitgevoerd door de Wereldbank in 2017 bleek dat de totale economische kosten door vervuiling voor Thailand zijn gestegen van 211 miljard Thaise Baht (6,9 miljard USD) in 1990 tot 871 miljard Thaise Baht (28,8 miljard USD) in 2013. Dit laat zien dat de kosten in de loop van 23 jaar zijn verviervoudigd. Het onderstreept de verstrekkende gevolgen van luchtverontreiniging in het land.

De vervuiling door verbranding heeft dus ook voor Chiang Mai economische gevolgen. Het benadrukt het belang van een gecoördineerde inspanning van regeringen, bedrijven, gemeenschappen en individuen om de luchtverontreiniging aan te pakken. Dit complexe probleem vereist een veelzijdige aanpak.

Politieke verwaarlozing

Toeristen stellen hun reis best enkele maanden uit, stelt Dr. Nitipatana, die in het Siriraj-ziekenhuis werkt, want zonder actie zullen de ziektecijfers alleen verergeren. Hij voegt eraan toe dat geen enkele politieke partij in de campagnes voor de algemene verkiezingen in mei 2023 prioriteit heeft gegeven aan de kwestie van luchtverontreiniging. Zelf is hij van mening dat de bescherming van het milieu, met name de lucht, een belofte moet zijn die door politieke partijen aan de mensen wordt gedaan. Maar ook daarop blijft het wachten.

Jan Servaes

De auteur was UNESCO-Chair in Communication for Sustainable Social Change aan de University of Massachusetts, Amherst. Hij doceerde ‘internationale communicatie’ en ‘communicatie voor sociale verandering’ in Australië, België, China, Hong Kong, de V.S., Nederland en Thailand, naast verschillende korte projecten aan ca. 120 universiteiten in 55 landen. Jan Servaes is hoofdredacteur van het Springer ”Handbook of Communication for Development and Social Change’' (2020).

Foto | IQAir quality Chiang Mai, April 1 2023

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Landen: 

Lees ook