Accueil

Mississippi leert wat heel fout kan lopen in vele steden nabij zee

 Mississippi River at New Orleans | Wikimedia Commons

Klik om te vergroten

Zoutwater dat oprukt in de Mississippi vormt een bedreiging voor het drinkwater van New Orleans. Wat tevoren één keer om de tien jaar gebeurde, doet zich nu twee jaar op rij voor.

Knoeien met de planeet en haar ecosystemen blijkt steeds gevaarlijker. Enorme bosbranden die hele regio’s de adem benemen, verwoestende overstromingen en dambreuken… maar ook rivieren die droog vallen en stromen met heel lage waterstanden.

Wanneer een stroom met te weinig zoet water de zee bereikt, kan zout water makkelijker binnendringen, soms veel verder landinwaarts dan normaal. Het dieper uitbaggeren van vaargeulen blijkt daar wel eens een handje bij te helpen.

Via de monding van de enorme Mississippi rukte in de voorbije decennia het zeewater ver op in 1988, 1999, 2012… En dan zowel in 2022 als in 2023, twee jaar op rij dus.

Wanneer veilig drinkwater
veel minder vanzelfsprekend wordt

Vooral de zekerheid dat vele delen op aarde door de klimaatverandering vaker grote droogten zullen beleven, verhoogt mondiaal immens het risico op gevaarlijk lage waterstanden in stromen.

Steden zoals New Orleans die dicht bij zee liggen en voor hun waterbevoorrading afhangen van oppervlaktewater, zijn dus gewaarschuwd: veilig drinkwater is allerminst zo vanzelfsprekend als het vroeger was.

Voor New Orleans komt daar nog bij dat vele waterleidingen van lood zijn gemaakt. Als zeewater voor corrosie kan zorgen, dreigt loodvergiftiging. Het is dus meer dan dringend om meteen alle loden leidingen op te sporen én ze te vervangen.

Misschien ontsnapt de stad nog eens aan het ergste en blijft het zoute zeewater ook ditmaal ver genoeg van de drinkwatervoorziening. Maar voor New Orleans en alle vergelijkbare riviersteden blijven de waarschuwingssirenes loeien… Nog harder indien ze het extra ongeluk hebben dat vele waterleidingen van lood zijn. (db)

Bronnen

PBS NewsHour - Why the saltwater wedge climbing up the Mississippi River is a wake-up call to the region

Mississippi droogte - Mississippi Drought Conditions Map

Wikipedia – North American drought

CNN - The toxic, corrosive reason saltwater intrusion would be a catastrophe for New Orleans

Foto -  Wikimedia Commons

Regio's: 

Lees ook