Accueil

Opinie

Opinie
Mercredi 3 octobre 2007

Dat de steun voor de mondialisering in de EU en de VS wegebt, is niet ondenkbaar. Mondialisering is immers geen vanzelfsprekendheid maar een politieke keuze.Lees verder

Opinie
Jeudi 13 septembre 2007

IV. W A T I S E R A A N D E H A N D ? D I E P E R S P I T T E N Zelfmoord in Cancun Hoe krijg je de mondiale verhandeling van rijkdom en armoede in beeld? Bij het samenstellen van...Lees verder

Opinie
Mardi 11 septembre 2007

Waar staan de structurele niet-gouvernementele organisaties voor ontwikkelingssamenwerking , de zogenaamde NGO's? Waar staat onze Noord-Zuidbeweging in de wereld?Lees verder

Opinie
Mardi 5 juin 2007

Inleiding Naar aanleiding van de G8 -top en Wereldmilieudag wegen we de efficiëntie van arbeidersbeweging en milieubeweging. Van 6 tot 8 juni heeft in het Duitse Heiligendamm de volgende top plaats van G8 , een groep van 8 grote industrielanden. Er rijst natuurlijk de fundamentele vraag of die groep wel...Lees verder

Opinie
Mardi 8 mai 2007

De ontwikkelingsorganisaties (NGO's) genre 11.11.11, Broederlijk Delen, Vredeseilanden ... zien zich geconfronteerd met een nieuw fenomeen.Lees verder

Opinie
Mardi 27 mars 2007

Onze samenlevingen hebben nood aan een ecologisch pact waarbij de politieke partijen in overleg met de samenleving kiezen voor de uitbouw van een ecologische economie .Lees verder

Pages