Accueil
Opinie
Vendredi 25 avril 2008

Protest tegen stijgende voedselprijzen, boycots en voedselonrust duiken op van Italië tot Indonesië, van Mexico tot Argentinië , van Marokko tot Egypte, van West- Afrika tot Jemen.Lees verder

Nieuws
Mardi 15 avril 2008

Conferentie over Handel en Ontwikkeling van de Verenigde Naties , daarvan is Unctad de Engelse afkorting. Ooit een forum dat wereldwijde aandacht trok voor de discussie over de verhoudingen tussen Noord en Zuid en over de noodzaak van een nieuwe, rechtvaardige internationale orde. We zijn nog altijd op zoek naar...Lees verder

Nieuws
Mardi 15 avril 2008

Het is een lastig dilemma voor China . Het oude ontwikkelingsmodel van geforceerde economische groei loopt vast, terwijl het nieuwe model van duurzame groei niet goed van de grond komt. Nog altijd ligt er veel meer nadruk op groei dan op duurzaamheid . Het is niet zeker of de overgang...Lees verder

Artikel
Vendredi 11 avril 2008

Dit is het thema van het nieuwste boek van Rik Coolsaet - ‘De geschiedenis van de wereld van morgen' - waar hij met het Koninklijk Instituut voor Internationale Relaties een internationale coLees verder

Nieuws
Mardi 1 avril 2008

Hoe je het ook draait of keert, al onze welvaart komt van onze aarde . Zo is er in de eerste plaats natuurlijk al wat we eten. Maar heel onze economie werkt op basis van wat de aarde kan leveren. Denk aan katoen, hout, rubber en wat veld en bos...Lees verder

Nieuws
Mardi 1 avril 2008

Ongelijkheid is het thema van het nieuwste boek van Rik Coolsaet - De geschiedenis van de wereld van morgen - waar hij met het Koninklijk Instituut voor Internationale Relaties een internationale conferentie over organiseerde. Het thema kan verbazen, want totnogtoe is enkel armoedebestrijding de officiële prioriteit en die ‘armoede' wordt...Lees verder

Nieuws
Mardi 1 avril 2008

In een wereld waarin de ongelijkheid groeit, is het meer dan nuttig om te kijken naar zowat de helft van de wereldbevolking die te weinig verdient om menselijk te kunnen leven. Maar het is even nodig ook in de andere richting te kijken, naar de rijken en superrijken, en hoeveel...Lees verder

Nieuws
Mardi 11 mars 2008

De voedselprijzen stijgen, dus zal het wel in orde zijn voor de landbouwers? Dat is iets te snel doorgedacht. Het inkomen van de meeste boeren, nog altijd bijna veertig procent van de werkende mensen, slabakt en blijft voor bijna een miljard van hen onder het levensminimum. Natuurlijk zijn er tegenstellingen...Lees verder

Pages