Home

Hoe vergaat het DeWereldMorgen.be?

Hoe vergaat het DeWereldMorgen.be na twee jaar? Wel, niet slecht. En daar vertellen we graag over aan onze groeiende groep lezers, partners, burgerjournalisten, steungevers en andere vrijwilligers.

Leescijfers

In het tweede jaar van zijn bestaan – van 1 maart 2011 tot en met 29 februari 2012 - is DeWereldMorgen.be volgens Google Analytics bezocht door 1.161.365 verschillende mensen. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met het eerste jaar. Toen waren het 542.675 mensen.

Allemaal samen zorgden ze voor 2.644.629 bezoeken aan de nieuwssite. Ook dat is een toename van wel 85 procent ten opzichte van het eerste jaar met 1.428.500 bezoeken.

Net als vorig jaar is opnieuw de laatste maand – februari – de maand met het meeste aantal bezoeken: 181.412 vorig jaar en maar liefst 290.930 dit jaar. Daarmee halen we met DeWereldMorgen.be in die maand zelfs een gemiddelde van 10.000 bezoeken per dag. Sinds december 2011 halen we af en toe ook bezoekerspieken van bijna 20.000 op één dag, terwijl we tevoren nooit meer dan 12.000 haalden op een dag.

Een ietwat aparte top-500

Deze opvallende groeicijfers zijn natuurlijk ook weerspiegeld in de aantallen lezers per artikel. Om helemaal bovenaan de top-500 te staan, moest een artikel in 2011 al ruim meer dan 20.000 lezers halen.

Onze top-500 – intussen hanteren we zelfs een top-1000 – is echter vooral bedoeld om naar de inhoud te kijken. En dan is daar opnieuw het opvallende verschil met de ‘veelgelezen’ lijstjes van klassieke media.

Want kijk welke inhoud ook in de leescijfers komt bovendrijven: Khaddafi, energie en armoede, pukkelpop, de staking, rellen in Londen, racisme, Vlaanderen, rijken en belastingen, energie en non-beleid, Morels politieke testament.

Verder zijn er opvallende clusters van aandacht voor de indignados, het splitsingsdiscours en De Wever, de financiële crisis en de Dexia-crisis in het bijzonder, het ggo-protest, mediakritiek,… 

Intussen kleurt 2012 de top al helemaal anders. Een artikel over Griekenland – jawel – haalt al meer dan 57.500 lezers, een bijdrage over het neoliberalisme meer dan 30.000 en ruim 26.500 mensen lazen de choquerende aanpak van Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad van het busongeval in Zwitserland.

Een artikel, video, audio of fotoverslag moet, om in de universele top-1000 te belanden, op dit ogenblik minstens 3.000 lezers weten te vinden.

Een reële impact

Even belangrijk om te vermelden dan de lezers die we rechtstreeks bereiken is de onrechtstreekse impact van wat verschijnt op de nieuwssite. Want de beroepsgroep die meest van al DeWereldMorgen.be leest, is die van de journalisten.

En onze collega’s laten zich heel geregeld inspireren bij hun nieuwsselectie door wat ze bij ons lezen, horen of zien. Sommigen verwijzen daarbij, zoals het hoort, expliciet naar DeWereldMorgen.be als bron. In veel gevallen gebeurt die vermelding echter niet, en meer dan eens zijn we geconfronteerd met een ‘copy paste’ van een DeWereldMorgen.be artikel zonder ook maar enige bronvermelding. Eén maal schreef men informatie die bij ons was gehaald zelfs valselijk toe aan een andere bron.

We laten niet na af en toe onze collega’s daar op te wijzen: we appreciëren dat ze ons als een betrouwbare bron en een interessant informatief kompas beschouwen, maar ze horen de bron en de auteurs wel recht te doen. Zo bevorderen we de collegialiteit.

Zo lukt het ons voor een aantal thema’s zoals de ggo-discussie, stemmen van de stakers, het discours De Wever, de Dexiacrisis, indignados en Occupy Wall Street, de Griekse crisis, ecologische grenzen aan de economie of mediakritiek andere stemmen te laten horen.

Daarmee bieden we tegenwicht aan een journalistieke aanpak waarbij men niet naar de bronnen gaat maar de eigen vooringenomenheid volop laat spreken: men vraagt zich niet af of de wereld nog altijd wel is zoals men dacht dat hij was, met als gevolg dat men vooroordelen blijft bevestigen.

Een forse journalistieke productie – elke dag een evenement

DeWereldMorgen.be is maar zo sterk als zijn burgerjournalisten hun medium maken. Het overgrote deel van de artikels, blogs, video-, foto- en audioreportages is van de hand van één van de vele honderden burgerjournalisten en de meer dan 1500 bloggers.

Samen met de kernredactie zorgden zij vorig jaar voor 7742 journalistieke bijdragen op DeWereldMorgen.be,. Dat zijn er dus gemiddeld meer dan 21 per dag. En het zorgt elke dag opnieuw voor een meer dan gevulde nieuwsbrief, onze internetkrant die elke ochtend bij 39.000 mensen in de elektronische postbus valt.

De centen

Met een budget van 400.000 euro een nieuwssite maken met de intensiteit en de kwaliteit van DeWereldMorgen.be, bijna niemand dacht dat zoiets zou kunnen. Toch hebben we dit allemaal samen gepresteerd… en blijven we trouw aan ons principe van geen geld uit te geven dat we niet hebben.

Deze voorzichtige aanpak maakt dat we het jaar 2011 konden afsluiten met een overschot van ruim 11.000 euro. Daar zijn we best trots op omdat dit zeker in vergelijking met tal van mediaprojecten – vooral uit het verleden - niet zo vanzelfsprekend is.

Regimespeler

In welke andere sector zou het lukken om zoals DeWereldMorgen.be zo snel op een aantal terreinen een regimespeler te worden? Om een toonaangevend medium te zijn dat voor sommige nieuwsniches nu dus al de meest richtinggevende en onder andere in sociale media meest verspreide berichtgeving brengt? En dat zonder te beschikken over eigen kapitaal of noemenswaardig vermogen?
Ter vergelijking, De Persgroep werkt op basis van een eigen vermogen van 235 miljoen euro, bij Corelio is dat zowat 95 miljoen euro en Concentra werkt met een vermogen van goed 50 miljoen euro.

Het is dus waar, met weinig of geen middelen lukt het ook om goed te presteren. Maar om echt DeWereldMorgen.be uit te bouwen tot het heel krachtige algemene en populaire medium dat ons voor ogen staat, moeten we de komende jaren zien te groeien naar een budget van 1 miljoen euro. Ter vergelijking, het budget van een klassieke krant – zogenaamde kwaliteitskrant of andere - loopt makkelijk in de tientallen miljoenen euro.

Mediasubsidies niet alleen voor commerciële media

Indien we ons rechtmatige aandeel in de overheidssubsidies voor media zouden ontvangen – ten bedrage van een jaarlijkse 350 miljoen euro – zouden we een stevige pas vooruit zetten. Maar tot vandaag gaat al dat geld uitsluitend naar de commerciële media die er hun naar adem happend en vooral op bedrukt papier gesteund zakelijk model mee overeind houden.

Te veel naïviteit blijft ons bespaard, dus we analyseren heel goed de maatschappelijke, economische en dus ook politieke macht van de mediaconcerns. De machtsbalans in de werkelijke wereld zal niet meteen van aard zijn dat de terechte aanspraak van DeWereldMorgen.be, namelijk om minstens gelijk behandeld te worden als de commerciële media, snel wordt gerealiseerd.

Dat DeWereldMorgen.be in 2011 alvast de prijs voor de democratie won is dan alvast een goede stap op weg naar de gewenste maatschappelijke erkenning.

Van partners en steungevers

Daarom rekenen we in de eerste plaats op de samenleving en op haar burgers om DeWereldMorgen.be verder te laten bloeien en zijn lange leven te garanderen. Zoveel te meer omdat we het medium zijn dat de bekommernissen van de samenleving, en vooral dan de georganiseerde samenleving, in het centrum van zijn aandacht heeft staan.

Het is dus waar dat we niet het grote geld nodig hebben van de klassieke media om te bestaan. Maar het is even waar dat DeWereldMorgen.be maar zo sterk is als zijn lezers, steungevers en partners hun medium maken.

In 2011 concentreerden we ons meer nog dan vorig jaar vooral op de journalistieke kant van het medium. Toch kwamen er zeven partners bij zodat we er nu ruim meer dan vijftig tellen, uit vele hoeken van de samenleving.

Het aantal vaste steungevers is intussen aangegroeid tot 750 en er zijn honderden occasionele steungevers. Zij vormen de basis van de sterke mediabeweging die we moeten uitbouwen om het bestaan van de DeWereldMorgen.be te garanderen.

Als u en alle regelmatige lezers en lezeressen hun nieuwsmedium ook financieel steunen, maken we samen het sterkste samenlevingsmedium dat deze maatschappij ooit heeft gekend. Wil u ons ook steunen, klik dan hier.

Dirk Barrez