Home

Steun PALA

Uw steun is welkom op

rek.nr. BE66 5230 4091 1443

De PALAbrief en website zijn gratis.

Maar iedereen weet natuurlijk dat het zonder middelen niet kan. Pala werkt zonder subsidies. Wat we nu doen, drijft op bescheiden inkomsten uit voordrachten, de verkoop van boeken, vrijwillige inzet én - cruciaal - op steun van PALA abonnees.

Pala telt nu meer dan 25.000 abonnees. Er is een stroom van mensen die wil weten 'hoe is onze wereld eraan toe'; die ook aandacht verkiezen voor de vragen 'waar moet het naartoe' en 'hoe geraken we daar dan'. Pala ambieert met die 3-delige aanpak nog meer en beter te berichten.

Om ons daar volop op te kunnen concentreren, rekenen we op al wie Pala leest. Uw steun, maandelijks, jaarlijks of éénmalig, is welkom op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw -  3001 Leuven met vermelding 'Steun Pala'. Alvast dank.

En misschien wil u wel vaste steungever worden?

We hopen ook op Pala abonnees die vaste steungever worden, bv. voor 2 of 5 euro per maand.

KLIK HIER OM VASTE PALA STEUNGEVER TE WORDEN