Home

Portugal gaat in tegen Europese trend en legaliseert massaal migranten

Bijna overal in de Europese Unie voeren regeringen een heel restrictief beleid tegenover migranten en mensen zonder papieren, vaak onder druk van extreemrechtse of populistische partijen. De Portugese regering van de socialistische premier José Sócrates heeft midden augustus beslist het roer om te gooien en massaal verblijfsvergunningen uit te reiken aan alle migranten die al werk hebben of dat de komende maanden aangeboden krijgen in Portugal. Wie zich in Portugal wil vestigen, moet wel een arbeidscontract of een aanbod van een Portugese werkgever kunnen voorleggen. Alle illegale migranten, die al sinds 2002 in Portugal werken of er een eigen bedrijfje hebben, kunnen rekenen op volledige legalisering van hun situatie.
Het zou in totaal om bijna een half miljoen mensen gaan, waarvan er ongeveer 200.000 illegaal in het land verblijven. Velen zijn afkomstig uit de voormalige Portugese koloniën in Afrika en uit Brazilië en hebben al jaren bijgedragen tot de economische groei van Portugal. Het was geen toeval dat de goedkeurig van de nieuwe wet samenviel met een bezoek van Sócrates aan Brazilië. Het lot van de 160.000 Braziliaanse migranten in Portugal, waarvan waarschijnlijk één op de drie geen geldige verblijfspapieren heeft, is al langer een twistpunt in de relaties tussen beide landen. Ook migrantenkinderen die in Portugal zijn geboren en er school lopen, krijgen een verblijfsvergunning. Dat geldt ook voor hun ouders als die nog geen papieren zouden hebben. Tegelijk met de nieuwe wet voert Portugal strengere straffen in tegen mensenhandelaars en bedrijven die mensen zonder papieren aanwerven. Ook schijnhuwelijken worden strafbaar.
Migrantenorganisaties zijn over het algemeen tevreden met de nieuwe wet die rekening houdt met hun jarenlange verzuchtingen. Toch richt de wet zich sterk op de noden op de arbeidsmarkt.

IPS
Envolverde: 
http://www.envolverde.com.br/?busca=Portugal+trabalho&x=8&y=7#

Regio's: 
Landen: 
Thema: 

Lees ook

Geschiedenis van de migratie als oogopener

Frankrijk was vorige week weer in de ban van het schrijnende probleem van de verwaarlozing van de voorsteden. Maandagmorgen in alle vroegte moesten bij een spectaculaire politierazzia in Villiers-le-Bel, een noordelijke voorstad van Parijs, de daders worden gearresteerd van de hevige rellen met allochtone jongeren van november vorig jaar. Volgens de groeiende groep tegenstanders van de harde aanpak van president Nicolas Sarkozy moest de mediagenieke actie alleen maar dienen om het geschonden vertrouwen in de president op te krikken. Op 9 en 16 maart kiezen de Fransen nieuwe gemeenteraden en de partij van de president doet het slecht in de peilingen. De samenlevingsproblemen, de jeugdwerkloosheid en de algemene verwaarlozing van de voorsteden zijn de centrale verkiezingsthema's.