Home

De energietransitie naar energiedemocratie. 'Power to the people'

Bestel nu!

cover De energietransitie naar energiedemocratie. 'Power to the people'
4,00 €

Wat als... we de energiemarkt radicaal vernieuwen?

De energietransitie naar een decentraal, hernieuwbaar, efficiënt en duurzaam systeem is onvermijdelijk. Meer zelfs: dit proces is volop bezig. Die transitie juichen we toe. Ze biedt immers een unieke kans voor alle burgers.
Want uiteindelijk zijn het vooral die burgers die betalen voor de transitie.
Als consumenten via hun elektriciteitsrekening.
Als  belastingbetalers omdat overheden belastingen gebruiken om bedrijven te ondersteunen die investeren in hernieuwbare energie.
En als spaarders, want banken geven leningen aan projectontwikkelaars.

Dat geeft burgers het ethische recht om het eigenaarschap van hernieuwbare energie op te eisen.

Dus hebben wij met zijn allen nu de keuze. Ofwel ondergaan we die energietransitie passief. Ofwel verenigen we ons en nemen we die transitie actief  in handen.

Overheden op alle niveaus kunnen deze duurzame keuze ondersteunen. Dat gebeurt vandaag nog te weinig. Wel blijkt dat REScoops, hernieuwbare-energiecoöperaties, daarbij hun ideale partners zijn. En vooral: REScoops zijn de ideale formule waardoor burgers greep krijgen op de energietransitie.
Zodat het nieuwe energiesysteem democratisch is.
Of, met andere woorden, coöperatief.

Doe het zelf, doe het samen, doe het beter.

Auteur: Dirk Vansintjan, voorzitter REScoop.eu

Verzendingskosten 2 euro

Regio's: 

Na elke bestelling van een boek of dvd, door drukken op de knop ‘bestel’, verschijnt uw (bijgewerkte) winkelwagen bovenaan in de rechterkolom. Klik daar om uw bestelling te bekijken of om meteen af te rekenen met het invullen van de adresgegevens en vervolgens de bestelling helemaal af te ronden.