Home

Wat is conclusie als sinds 1940 irrigatieprojecten blijven mislukken?

Klik om te vergroten

Nog maar eens stellen academici de voortdurende mislukking vast van grote irrigatieprojecten in Afrika. Dat was 35 jaar geleden ook al zo. Maar wat besluiten we nu uit die aloude kennis: is dit systemisch falen van ontwikkelingssamenwerking te keren of beter stoppen?

Recent publiceerden drie academici van de University of Manchester het artikel Big irrigation projects in Africa have failed to deliver. What’s needed next. Ze onderzochten hoe 79 grote irrigatieprojecten in sub-Sahara Afrika – opgezet tussen 1940 en 2010 – het ervan af brachten.

Hun bevindingen:
“Gemiddeld werd slechts 18 procent van de beoogde bevloeide oppervlakte gehaald.
Vele irrigatieprojecten zijn vandaag totaal buiten gebruik.
Het valt niet aan te tonen dat de resultaten verbeterden in die meer dan zestig jaar.”

Die harde conclusie uit 2021 komt volledig overeen met volgende passage die refereert naar zelfs drie boven elkaar aangelegde irrigatiesystemen die geen van alle nog functioneerde, een ontdekking die ik deed in West-Afrika in 1987. Ik verwerkte ze in 1991 in wat De Val der Engelen. Waarom ontwikkelingsorganisaties falen zou worden:

“Een reuzekerkhof van mislukte ontwikkelingsprojecten ligt te rotten onder de tropenzon. Op veel plaatsen in de Derde Wereld kunnen archeologen al diverse lagen van projectoverblijfselen ontdekken. Zo kunnen ze misschien reconstrueren hoe het ontwikkelingswerk tien, vijftien, vijfentwintig jaar geleden heeft gefaald en kunnen ze er de geschiedenis van schrijven.”

Terwijl De Val der Engelen zich concentreert op het zware tekortschieten van niet-gouvernementele organisaties neemt Graham Hancock al in 1989 de officiële aid business zwaar op de korrel met zijn boek Lords of Poverty. Pagina 141 is daarin te lezen: “De helft van alle geïrrigeerde grond in de wereld is zodanig verzilt dat de oogsten eronder lijden”.

Vooral in Afrika scoren talloze irrigatieprojecten immens slecht en veroorzaken ze verzilting die net de meest vruchtbare gronden kapot maakt. Dat is nog veel erger dan dat irrigatiesystemen buiten werking geraken want berooft hele gemeenschappen van hun overlevingskapitaal.

Zowel Lords of Poverty, De Val der Engelen als de nieuwe studie analyseren het falen als systemisch. Toch denken de drie Britse academici vandaag dat de cycle of failure die ze detecteren gekeerd kan worden. En ze geven aan wat daarvoor volgens hen moet gebeuren.

De twee oudere werken ontleden diepgaander de structurele mechanismen die de brede hulpindustrie tot mislukken blijft drijven… een visie die, ietwat ironisch maar vooral tragisch, wordt bevestigd door de nieuwste bevindingen. Het is daarom dat zij dertig jaar geleden concludeerden dat de ontwikkelingsindustrie maar beter kon stoppen (1) … wat talloze boeren en boerinnen tot vandaag behoed zou hebben voor beschadiging en zelfs vernietiging van hun kostbare vruchtbare grond.

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala.be en auteur De Val der Engelen

 (1) Wat overigens allerminst een pleidooi is tegen echte internationale samenwerking die het recht op ontwikkeling voor iedereen en elke gemeenschap doet respecteren of zelfs afdwingt, zoals De Val de Engelen uitdrukkelijk vermeldt.

Bronnen
Tom Higginbottom, Roshan Adhikari, Timothy Foster, Big irrigation projects in Africa have failed to deliver. What’s needed next in The Conversation, June 9, 2021
Hancock Graham, Lords of Poverty. The freewheeling lifestyles, power, prestige and corruption of the multibillion dollar aid business, 1989
Barrez Dirk, De Val der Engelen. Waarom ontwikkelingsorganisaties falen, 1991, lees voor meer info en de inhoudstafel het artikel De Val der Engelen. Waarom ontwikkelingsorganisaties falen
Het artikel Negen redenen waarom hulp niet helpt biedt een gebalde samenvatting van de in De Val der Engelen uiteengezette redenen waarom ontwikkelingshulp niet werkt

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook