Home

Duurzame Doorbraak is pure noodzaak! Al 94 Nederlandse organisaties doen mee

Wie had het durven dromen? Dat er in enkele maanden 94 organisaties meedoen aan de Duurzame Doorbraak. In de lijst staan Platform Duurzame en Solidaire Economie en Werkgroep Voetafdruk Nederland naast vakbond FNV, OxfamNovib en Urgenda.

Snel groeiende samenwerking van
al bijna 100 Nederlandse organisaties

Duurzame Dinsdag

Duurzame Doorbraak ontwikkelde zich tussen half augustus en half september 2021. Op Duurzame Dinsdag (7 september) werd in Den Haag duidelijk dat het zou lukken. In de grote zaal van conferentiecentrum New Babylon werden al door zo’n 35 organisaties pledges voor meer samenwerking gepresenteerd. Met veel tamtam werd oktober als de Maand van de Duurzame Doorbraak aangekondigd. En ook de website werd gelanceerd.

Vervolgens groeide de Doorbraak-groep snel door. Iedereen voelde de noodzaak; nu moet het echt gebeuren. De agenda op de site gaf meteen een indrukwekkend overzicht van de vele activiteiten die dagelijks worden georganiseerd.

Tal van initiatieven

Meer dan ooit zijn velen actief met duurzame ideeën en projecten op allerlei concrete gebieden, zoals bouwen, energie, hergebruik & recycling, landbouw, transport, voeding enzovoort.

Voor veel maatschappelijke organisaties is duurzaamheid nu de zo zeer gewenste toekomst. Denk aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), de vakbonden, het werk aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN, en de diverse organisaties voor een nieuwe economie.

Vergeet ook niet de milieu- en ontwikkelingsorganisaties die al veel langer werken aan de transitie naar een rechtvaardige samenleving op een gezonde planeet. Samen streven ze in feite naar een duurzame economie, waar al die initiatieven en organisaties bewust of ongemerkt al lang een cruciale bijdrage aan leveren.   

Toekomstige generaties

Een duurzame economie is ontzettend hard nodig, want de huidige groei-economie is uitermate schadelijk voor mens en milieu, voor de huidige en meer nog voor toekomstige generaties.

De klimaatverandering kan voor zeker een paar duizend jaar grote ellende blijven veroorzaken, met miljoenen slachtoffers. Ook het ernstige verlies van biodiversiteit kan onmogelijk snel even hersteld worden. Daarom worden dergelijke problemen als uitermate bedreigend ervaren.

Tergend is dat zelfs het armoedevraagstuk nog steeds niet fundamenteel wordt aangepakt. Wel is er meer extreme rijkdom en hebben we steeds luxueuzere voorzieningen ontwikkeld, tot nu zelfs ruimtereisjes toe; in feite een blamage voor de mensheid.

De Transitie Motor

Mede door dergelijke frustraties hebben al die initiatieven en organisaties elkaar nu gevonden, geholpen door de corona-periode. Dat gebeurde vooral door de vele zoombijeenkomsten onder de noemer van de ‘Transitie Motor’, een initiatief van het transitie-instituut Drift in Rotterdam en een flinke groep vrijwilligers.

De op vele terreinen al begonnen transities kwamen nu samen en iedereen ervaarde de waarde én de noodzaak om de idealen en krachten te bundelen. Om samen ook een einde te kunnen maken aan de schrijnende armoede, de afname van de biodiversiteit en de steeds gevaarlijker klimaatontwrichting.

Andere organisaties worden dan ook van harte uitgenodigd om mee te doen aan de Duurzame Doorbraak, om samen in Nederland een nieuwe koers te gaan varen.

Activiteitenagenda

Het is spannend hoe het verder zal gaan met de Duurzame Doorbraak. Uit de unieke bundeling van kennis en krachten kan hopelijk spoedig ook meer politiek invloed groeien. De activiteitenagenda op de site kan zowel de onderlinge samenwerking als de opkomst bij acties, lezingen, manifestaties en dergelijke vergroten.

Hij vormt nu al een belangrijke informatiebron en biedt perspectief voor nieuwe deelnemers. Wie landelijke of regionale organisaties kent die misschien willen meedoen kan hen attent maken op de site duurzamedoorbraak.nu en op de mogelijkheid om aan te sluiten.

Doorbraak Dialogen

Belangrijk is een manier te vinden om de contacten en samenwerking met de deelnemende organisaties te versterken. Er is gestart met de online Doorbraak Dialogen, twee keer per maand op vrijdagen. De bedoeling is dat steeds enkele organisaties samen thema’s presenteren om ze dan te bespreken.

Op 14 januari was de aftrap met het thema klimaat en de noodzaak van een Klimaatwet. Op 28 januari stonden de Social tipping points op het programma.

Binnenkort is er aandacht voor bv. de thema’s ‘Omgekeerde ontwikkelingshulp’ en ‘Persoonlijke CO2-budgetten’. Het zijn steeds de deelnemende organisaties die de ideeën voor de Dialogen aanbrengen. Hou de site in de gaten en agenda in de gaten, zo versterken we ons voor de zo noodzakelijke doorbraak.

Jan Juffermans

Website www.duurzamedoorbraak.nu

Dit artikel werd, nu geactualiseerd, eerder gepubliceerd op de site van het Platform Duurzame en Solidaire Economie, zie: www.platformdse.org 

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 
Landen: 

Lees ook