Home

Al wat leeft op aarde, de cijfers die meest van al tellen

Evolutie Living Planet Index 1970-2018

Klik om te vergroten

Nog altijd bedreigt de inname van grond het meest de natuur. Klimaatverandering wordt echter snel de grootste oorzaak. Dat de populaties van wilde dieren in nog geen vijftig jaar gemiddeld twee derde daalden toont hoe dramatisch de biodiversiteit instort. Hoog tijd voor meer natuur.

Biodiversiteit keldert

Wereldwijd blijven vooral veeteelt en landbouw steeds meer grond opeisen. Dat is funest voor de planten en dieren op aarde. De nieuwste editie van de Living Planet Index drukt de wereld met de neus op de feiten: een gemiddelde achteruitgang van 69 procent – meer dan twee derde is dat – in de populaties van wilde dieren tussen 1970 en 2018.

Die planetaire noodsituatie inzake biodiversiteit veroorzaakt zo’n ontstellend groot verlies van natuurlijk kapitaal dat de toekomstige welvaart en het welzijn van de mensheid in gevaar komt.

Dubbele noodtoestand

Het verlies aan biodiversiteit wordt nog versterkt door de galopperende klimaatverandering die de voorbije zomer meer dan ooit een stevige opwarmer serveerde van nog veel erger dat eraan komt. Als we boven anderhalve graad opwarming gaan, en dat is vrijwel zeker, zal die extra opwarming de belangrijkste oorzaak van nog groter biodiversiteitsverlies zijn.

Het Living Planet Index rapport spreekt van een dubbele mondiale noodtoestand. En hij tracht inzicht te bieden in de snelheid en de schaal waarop de veranderingen in natuur en klimaat zich afspelen.

De gemiddelde achteruitgang van 69 procent loopt in Zuid-Amerika zelfs op tot maar liefst 94 procent.
Het zoetwaterleven op aarde boerde 83 procent achteruit.

Wegkijken van de problemen kan niet langer. We weten intussen dat de gevolgen meer dan ernstig zijn.

Een mondiaal natuurplan: meer natuur

Hoe kan het beter? De antwoorden op die vraag zijn cruciaal om ons een goede toekomst te bezorgen. Het rapport bevat menu’s die aangeven hoe we die achteruitgang kunnen keren, en dat voor verschillende scenario’s van klimaatverandering.

Wonderoplossingen zijn er niet. Zeker is dat er vele systemische wijzigingen nodig zijn in hoe we welvaart creëren en consumeren, in de technologieën die we daarbij gebruiken, in ons economisch systeem, in ons financieel stelsel…

Naar analogie met de klimaatplannen dringt het rapport aan op een mondiaal plan voor de natuur. Enkel verder verlies stoppen volstaat allerminst. Er moet natuur bijkomen. De negatieve trend moet in 2030 duidelijk positief zijn. Dat kan want op vele plaatsen zijn voorbeelden te vinden van snelle heropleving van allerlei soorten natuur en terugkeer van wilde dieren.

Dirk Barrez

Hoofdredacteur Pala.be en auteur van TRANSITIE. Onze welvaart van morgen 

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Bronnen
Website Living Planet Index
Vind het Living Planet Index 2022 Rapport - scrol even naar beneden om te downloaden
Hoe behouden we dieren en planten? Biodiversiteit – Planetaire grenzen 2

Lees / raadpleeg ook
Late media-ontdekking: zesde massale uitsterving dreigt
Eindelijk! Daar is Global Environment Outlook 6

Intussen is ook Outlook 7 in voorbereiding. Vind meer op de website van Global Environment Outlook

Kleine tip
Een kort overzicht van de belangrijkste bronnen inzake biodiversiteit is altijd te vinden in het Pala woordenboek bij de term biodiversiteit

Regio's: 

Lees ook

Landbouw en natuur "lichtpuntje"? Zo schiet noodzakelijke transitie niet op

Het begrip transitie haalt volop de media, meestal in combinatie met klimaat. Ook fundamentele oplossingen belanden op tafel met de Europese 'Green Deal'. Toch dringt onvoldoende door dat transitie in zowat alle sectoren moet, zeker ook landbouw: zelfs de Vlaamse milieubeweging focust op lichtpuntjes in de marge.