Accueil

Bedrijven en mensenrechten: een moeilijke verhouding

Van Irak tot Nigeria blijven grote bedrijven systematisch de mensenrechten negeren waardoor een cultuur van misbruik en straffeloosheid ontstaat. Toch vonden ook mensenrechten de voorbije tien jaar langzaam maar zeker hun weg in het bedrijfsleven. Dat waren enkele van de conclusies op een internationaal congres van de Zuid-Afrikaanse Foundation for Human Rights dat plaatsvond in Johannesburg op 16 en 17 januari.
De campagne om bedrijven bewust te maken van hun globale verantwoordelijkheid inzake mensenrechten schiet niet echt op, vonden nogal wat Zuid-Afrikaanse deelnemers. Kader Asmal, een voormalige minister van Onderwijs in Zuid-Afrika, pleitte voor de dringende invoering van een gedragscode voor Zuid-Afrikaanse bedrijven die in de rest van Afrika opereren en het vaak niet nauw nemen met respect voor de mensenrechten. Na het einde van de Apartheid kwamen er nooit duidelijke richtlijnen voor bedrijven die mee hadden geprofiteerd van de onderdrukking van de zwarte meerderheid. Het was opvallend dat de uitgenodigde lokale zakenmensen het lieten afweten op de conferentie.
Christopher Avery, beheerder van de bekende website Business & Human Rights, bemerkt wel een positieve evolutie in Europa en Noord-Amerika. Tien jaar geleden was het woord ‘mensenrechten’ nog taboe op bijeenkomsten met zakenmensen. Dan was de discussie meteen gesloten, zei Avery. In december 2006 bleek uit een studie van de Hoge Commissaris van de VN voor de Mensenrechten in Genève dat grote bedrijven zelfs voorop lopen als het gaat om de invoering van concrete richtlijnen voor mensenrechten. Uit ‘Business Recognition of Human Rights: Global Patterns, Regional and Sectorial Variations’ blijkt dat tweederde van de Amerikaanse bedrijven en 60 procent van de Europese een beleid heeft op het gebied van minimale mensenrechten, zoals het recht op vrije vakvereniging. Of dat ook wordt toegepast, is echter een andere vraag.

IPS
http://www.ipsnews.net/africa/nota.asp?idnews=36210
Foundation for Human Rights (Zuid-Afrika)
http://www.fhr.org.za/article.php?a_id=10
Business & Human Rights Resource Centre
http://www.business-humanrights.org/Home
Office of the UN High Commissioner for Human Rights
http://www.ohchr.org/english/

Regio's: 

Lees ook

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.