Accueil

Belastingparadijzen. Pak ons dan als je kan

Belastingparadijzen, van Aruba tot Vanuatu en van Andorra tot Zuid-Afrika, veroorzaken wereldwijd een verlies voor overheden van 255 miljard dollar. Dat is vier à vijf maal zoveel als het volledige bedrag dat de rijke wereld over heeft voor ontwikkelingssamenwerking.
Dat is evenveel geld dat niet beschikbaar is voor de zo noodzakelijke inkomensherverdeling om iedereen het recht op leven te waarborgen; evenmin voor publieke voorzieningen als onderwijs of gezondheidszorg, nochtans maatschappelijke prioriteiten.
Een gruwelverhaal over belastingparadijzen is een nieuwe publicatie van het Internationale Netwerk voor Belastingrechtvaardigheid en het Financieel Actie Netwerk. Ze stelt de voor de hand liggende vragen en tracht ze ook te beantwoorden.
Wat zijn dat eigenlijk, belastingen, en wat is belastingrechtvaardigheid?
Wat is dan belastingonrechtvaardigheid? Wat zijn de oorzaken ervan en, heel cruciaal, welke rol spelen de belastingparadijzen daarin?
Wie zijn de hoofdrolspelers in de belastingonrechtvaardigheid?
En wie is er dan bezig met mondiale belastingen? Hoe realiseren we belastingrechtvaardigheid?

Voor meer informatie over deze publicatie die wordt verspreid door Attac Vlaanderen, klik hier http://vl.attac.be/article714.html
www.taxjustice.net
Lees meer over mondiale belastingen in artikel Leve de fiscus http://www.ikwilniet.org/palabrief.php?showarticle=1&id=00017
Zie ook woordenboek van de globalisering, trefwoord belastingen http://www.ikwilniet.org/woordenboek.php?id=00017

Regio's: 
Thema: 

Lees ook