Accueil

Een nieuwe Groene Revolutie zal voedselcrisis in Afrika niet oplossen

In een nieuw rapport van de Amerikaanse denktank Oakland Institute onder de titel Voices from Africa: African Farmers & Environmentalists Speak Out Against a New Green Revolution in Africa tonen de auteurs zich bijzonder negatief over de plannen om de voedselcrisis in Afrika aan te pakken door een nieuwe groene revolutie te ontketenen met genetisch gewijzigde gewassen. Onder meer de Gates Foundations Alliance for a New Green Revolution in Africa (AGRA) had onlangs nog voor plannen in die richting gepleit.

Het rapport verwijt de voorstanders van technologische oplossingen een gebrek aan transparantie en luisterbereidheid naar de oplossingen die de direct betrokkenen, de Afrikaanse boeren en veehouders, aandragen. De Gates Foundation wil het aantal armen dat afhankelijk is van landbouw fors verminderen zonder aan te geven wat er moet gebeuren met die mensen die geen inkomen meer kunnen verwerven uit landbouw. AGRA pakt graag uit met een door Afrikanen geleide groene revolutie, maar de enige Afrikaan die zich achter hun plannen schaarde, is Kofi Annan, de vroegere secretaris-generaal van de VN. Bovendien blijken diverse adviseurs van AGRA nauwe banden te onderhouden met grote biotechnologische bedrijven zoals Monsanto.

Het laatste wat Afrika nodig heeft, is dumping van voedsel onder de vorm van voedselhulp, zegt Diamantino Nhampossa van de União Nacional de Camponeses (Nationale Boerenunie) van Mozambique. Via het internationale netwerk van Via Campesina heeft hij bijgedragen tot het studiewerk dat ten grondslag ligt van het rapport van het Oakland Institute. Alle inspanningen die lokale boeren de voorbije jaren hebben geleverd om hun opbrengsten te verhogen, zullen te niet worden gedaan door een landbouw op industriële schaal die alleen maar kan bestaan door massaal gebruik te maken van (dure) chemicaliën en andere industriële toepassingen die niet beschikbaar zijn voor de grote meerderheid van arme Afrikaanse boeren. Wat Afrikaanse boerenorganisaties en de civiele samenleving van die technologische oplossingen vinden, is blijkbaar niet zo belangrijk, zeggen de auteurs. De scherpe stijging van de voedselprijzen in 2008 vormt een gedroomde aanleiding om genetische manipulatie te promoten, terwijl echte oplossingen voor de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit er alleen maar kunnen komen door rekening te houden met de kennis van productie en makten die aanwezig is bij de direct betrokkenen.

Jan Van Criekinge

Klik voor artikel Voices From Africa: African Farmers & Environmentalists Speak Out Against a New Green Revolution in Africa - scroll naar beneden om het volledige rapport te downloaden

Regio's: 

Lees ook