Accueil

Meeste Europeanen willen wel degelijk meer en vooral beter Europa

Opiniepeilingen hebben hun beperkingen, dat is zo. Maar als peilingen jarenlang met tussenpozen worden verzameld, zijn ze al wat meer waard. De Eurobarometer valt daaronder. Die laat b.v. zien dat het aantal Europeanen dat zich uitspreekt voor lidmaatschap van de Europese Unie altijd drie tot vier maal groter is dan degenen die lidmaatschap een slechte zaak vinden. Degenen die een positief beeld hebben over de Europese Unie zijn al vele jaren dubbel tot zelfs bijna vier maal zo talrijk als degenen met een negatief beeld. Zelfs het vertrouwen in Europese Commissie en Europees Parlement is altijd beduidend hoger dan het wantrouwen.
Inhoudelijk spreken ruim twee derden van de Europeanen zich uit voor een gemeenschappelijke buitenlandse politiek en zelfs driekwart voor een gemeenschappelijke defensie en veiligheid, slechts elf respectievelijk zestien procent zijn tegen.
Over de toekomst is er minder optimisme. Daar zijn telkens een derde van de Europeanen van mening dat de zaken in de goede richting evolueren dan wel in de slechte richting, de anderen spreken zich niet uit.
De meeste Europeanen zijn niet tegen Europa, dat zou pas een verkeerde inschatting zijn. Neen, veel wijst erop dat ze voor een Europa zijn dat naast economisch en financieel ook politiek, sociaal en ecologisch moet zijn. Maar de Europese burgers zijn heel ontgoocheld in hun politici die er maar niet in (willen) slagen om een beter Europa te maken. En voor een goed begrip, het zijn in de eerste plaats de nationale politici die hiervoor verantwoordelijk zijn.
Nu de Europese Unie eind maart haar 50ste verjaardag viert, is het tijd voor onze politici om hun job te doen en een beter Europa te bieden.

Laatste studie Eurobarometer
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb66/eb66_highlights_en.pdf 
Artikel ‘Wat nu Europeanen? Een nieuwe koers voor Europa’. http://www.pala.be/palabrief.php?showarticle=1&id=00036
Artikel ‘We moeten betere Europeanen zijn om betere wereldburgers te worden http://www.pala.be/palabrief.php?showarticle=1&id=00016
Europa viert feest n.a.v. 50ste verjaardag  http://europa.eu/50/index_nl.htm

Regio's: 
Thema: 

Lees ook