Accueil

Is New Orleans slachtoffer van de opwarming van de aarde? (01/02/2006)

Orkaan Katrina heeft vorige zomer gezorgd voor de grootste ‘natuurramp’ ooit in de Verenigde Staten. Publicaties in Nature en in Science wijzen er nu op dat er een verband opduikt tussen warmere oceanen en hevige tropische orkanen.
Alleen wanneer de oceanen warm genoeg zijn, kunnen daar orkanen van komen. Maar toch is het iets te makkelijk om meteen een relatie te leggen tussen opwarming van de aarde en orkanen. Want er kunnen nog veel meer zaken een invloed uitoefenen op de kracht en de frequentie van orkanen.
Amerikaanse meteorologen hebben nu ontdekt dat het aantal tropische stormen in de wereld niet toeneemt, enkel in het Noorden van de Atlantische Oceaan zijn er vanaf 1995 duidelijk meer orkanen.
Maar de kracht van de wervelstromen is dan weer wel fors gegroeid in de voorbije 35 jaar. De meest hevige tropische stormen, orkanen van categorie 4 en 5 in het jargon, zijn nu maar liefst 80 procent talrijker. Een andere studie bevestigt met de vaststelling dat de totale orkaankracht in de Stille en de Atlantische Oceaan nu dubbel zo groot is als dertig jaar geleden.
Daarmee hebben we nog altijd geen volledige zekerheid over het verband tussen de opwarming van de aarde en de grotere vernietigingskracht van orkanen. Maar de kans dat die band er niet zou zijn, wordt wel heel klein.

Klik voor artikel Terra Incognita IV

Regio's: 
Thema: 

Lees ook

Zonnevliegtuig vliegt meer dan tachtig uur, dag en nacht

De Zephyr is een onbemand vliegtuigje, weegt zowat dertig kilogram, kan tot ruim achttien kilometer hoog klimmen... en vliegt op zonne-energie. Enkele weken geleden maakte het een non-stop recordvlucht van tweeëntachtig uur en zevenendertig minuten. Dat is bijna drie en een halve dag lang, een verbetering van het vorige record met ruim de helft. Gedurende de nacht vliegt het op batterijen die overdag door het zonlicht zijn opgeladen.

Dat is een hele prestatie. Mooi zo.
Alleen, er is meer te vertellen over Zephyr, zo bijvoorbeeld de plaats waar de recordvlucht plaatsvond. Dat was een Amerikaanse legerbasis in Arizona.

Waarom technologie altijd eerst ontwikkelen voor militaire toepassingen?