Accueil

Sri Lankaans migratieverbod voor moeders krijgt veel kritiek

Sinds de Sri Lankaanse regering op 7 maart aankondigde dat ze werkt aan een wettelijke regeling die het moeders met kinderen jonger dan vijf jaar zou verbieden om in het buitenland werk te zoeken, is de kritiek alleen maar toegenomen. Minister Sumedha Jayasena van Kinderontwikkeling en Vrouwenbeleid wilde naar eigen zeggen met het verbod paal en perk stellen aan de verwaarlozing van jonge kinderen in Sri Lanka. Ruim 660.000 Sri Lankaanse vrouwen werken in het buitenland als huispersoneel en zien zich vaak gedwongen om hun kinderen achter te laten. Het is algemeen bekend dat de arbeidsomstandigheden waarin deze vrouwen in het buitenland moeten werken slecht zijn (lange werkdagen, laag loon, slechte woongelegenheid, intimidatie). Maar de armoede in eigen land dwingt hen tot migratie. In 2006 stuurden Sri Lankaanse migranten ruim 1,8 miljard euro naar hun thuisland, meteen de tweede belangrijkste bron van buitenlandse inkomsten voor het Zuid-Aziatische eiland, goed voor 9 procent van het BNP.
Het migratieverbod voor vrouwen krijgt echter veel kritiek van mensenrechten- en migrantengroepen in binnen- en buitenland. Human Rights Watch (HRW) noemt het verbod “een schending van het fundamentele recht op arbeid van vrouwen”.  Het Sri Lanka Women’s NGO Forum, de lokale lidorganisatie van het Migrant Forum Asia, een netwerk van meer dan 290 migrantenorganisaties en vakbonden uit 14 Aziatische landen, vindt het verbod een aantasting van het recht op vrije beweging van vrouwen en een aanfluiting van de IAO-normen die discriminatie van vrouwen verbiedt. De tegenstanders van het verbod erkennen wel het sociaal probleem dat ontstaat wanneer vrouwen hun kinderen achterlaten om werk te gaan zoeken in het buitenland. Zij vinden dat de regering eerst de oorzaken van de armoede moet aanpakken zodat minder vrouwen gedwongen zouden worden tot arbeidsmigratie.
Na de golf van kritiek kondigde de Sri Lankaanse minister van Buitenlandse Werkgelegenheid, Keheliya Rambukwella, vorige week aan dat het verbod opnieuw bekeken zal worden. Migrantenorganisaties klagen over het gebrek aan steun van de overheid voor de echte problemen van vrouwelijke migranten.

IPS
http://www.ipsnews.org/news.asp?idnews=37698
Human Rights Watch over Sri Lanka
http://hrw.org/english/docs/2007/03/14/slanka15485.htm
Migrant Forum in Asia
http://www.mfasia.org/mfaStatements/Statement70-SriLankaNGOs.html
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over gendergelijkheid op het werk
http://www.ilo.org/global/Themes/Equality_and_Discrimination/GenderEquality/lang--en/index.htm

Landen: 
Thema: 

Lees ook