Accueil

Wangari Maathai over globalisering en ontwikkeling in Afrika

De Keniaanse Nobelprijswinnares voor de vrede en milieuactiviste bij de Green Belt Movement,  Wangari Maathai, vindt dat ontwikkelingslanden het recht moeten hebben om hun markten af te schermen voor de internationale concurrentie zolang dat nodig is. “Alle rijken landen hebben ooit hetzelfde gedaan toen hun ontwikkeling nog niet ver genoeg gevorderd was. Een gedwongen vrijemarktbeleid leidt alleen tot meer armoede en tot uitputting van de natuurlijke rijkdommen, vooral de bossen.”  Maathai pleit verder voor een doorgedreven schuldverlichting voor de armste landen, die anders nooit uit die vicieuze cirkel kunnen ontsnappen. Bovendien moeten de inkomsten uit handel eerlijker worden verdeeld. Slechts 20 procent van de Kenianen profiteert van de inkomsten uit koffie terwijl de grote meerderheid alleen maar armer wordt en nieuwe bossen moet kappen om te overleven. Maathai ziet wel een positieve ontwikkeling in de manier waarop Afrikaanse landen worden bestuurd, al is de weg naar een verantwoord leiderschap dat de ontwikkeling van de hele bevolking ten goede komt nog lang. Toen zij in 2003 tot de Keniaanse regering toetrad, was ze geschokt dat sommige ministers meer bekommerd waren om hun nieuwe Mercedes en de inrichting van hun kantoor dan om de 56 procent van de bevolking die onder de armoedegrens leeft. “Al te gemakkelijk zijn Afrikaanse leiders na de onafhankelijkheid in de voetsporen van de koloniale overheersers gestapt zonder dat ze de onderdrukkende structuren hebben aangepakt”, zegt Maathai. Ze verwacht veel van de Afrikaanse Unie en de rol van de actieve civiele samenleving in Afrika en in de Afrikaanse diaspora om het imago van het continent op te krikken.

Volledige interview met Maathai: News From Africa: http://www.newsfromafrica.org/newsfromafrica/articles/art_10772.html
TransAfrica Forum: http://transafricaforum.org
Green Belt Movement: www.greenbeltmovement.org

Regio's: 

Lees ook