Accueil

Zowat alles is al gezegd over klimaat. En wat is er gedaan?

Welke politici geloven nu echt
dat ze genoeg doen inzake klimaat?

Het nieuwste rapport van het VN-klimaatpanel (1) focust volledig op een opwarming van 1.5°C. Verantwoordelijke politici zouden eruit kunnen opmaken dat kordaat ingrijpen met een noodzakelijke klimaatpolitiek en vooral de uitbouw van een echt duurzame economie nog kan en moet.

De realiteit is dat net het getalm van vorige decennia, inclusief de jongste jaren, en ook het getreuzel van vandaag, morgen en overmorgen, een opwarming onder anderhalve graad – en waarschijnlijk zelfs onder de twee graden - onbereikbaar hebben gemaakt.

De klimaatstrijd moet veel harder gevoerd
want het wordt drie en meer graden warmer.

De werkelijkheid is dat verantwoordelijke politici veel harder moeten vechten inzake klimaatverandering en duurzame economie dan ze van plan zijn. Want we verkeren in een oorlogssituatie die ons regelrecht voert naar een opwarming van minstens drie graden, en mogelijk ruim meer. Met alle risico’s die daarbij horen.

Daarover is zowat alles al gezegd en geschreven… en in vijfenveertig jaar bitter weinig gedaan. Deze Pala artikels vatten de ernst van de toestand, inbegrepen het onvergeeflijke politieke verzuim:

Na de klimaattop, enkele feiten om aan de bedwelming te ontsnappen
Usain Bolt kan hard lopen. Maar beweren dat hij 100 meter in 7" kan lopen, zou u dat geloven? Diplomatiek is de klimaattop van 2015 een topprestatie. Maar geloof vooral niet dat het in de echte wereld nog lukt om de opwarming onder 1,5 graad te houden. (15/12/2015)

Waarschuwing voor broeikasaarde en systeemcrises
Het is verleidelijk om te kijken naar wat goed loopt. Natuurlijk is het positief dat mensen langer en beter leven. Maar hoe duurzaam is die welvaart? Zijn de systemen waarop ze steunt wel robuust? Vervelend maar waarschuwen is noodzakelijk: er dreigt snel een systeemcrisis voor de aarde. (31/8/18)

Klimaattop Parijs, goed en slecht nieuws
De klimaatverandering is al meer dan 40 jaar aangekaart, de roep om duurzaamheid is al meer dan 25 jaar oud. Het internationale leerproces verloopt tergend traag. Elke zogenaamde klimaattop onttoverde zichzelf in een nieuwe aanslag op onze toekomst. (9/11/2015)

Hoe hoog kan het water stijgen door klimaatverandering?
Zich afwenden van vervelend nieuws is menselijk, dus ook van de vraag hoeveel de zee zal stijgen. Dat lijkt comfortabel maar is onverstandig. Want als de vloed je inhaalt, is het te laat voor een veilige ordelijke aftocht. (18/4/2017)

Hoe keren we het klimaatalarm?
De wereld stevent nog altijd af op 2,9 tot 3,4 graden opwarming. Een snelle omschakeling naar een betrouwbare sociaalecologische economie is nodig zodat we ook morgen goed kunnen leven. (18/11/2016)

Voor wanneer lage emissie havens en luchthavens?
Ja, waarom zijn er eigenlijk nog geen lage emissiezones voor schepen en vliegtuigen? Want hun groeiende belasting voor de planeet en bedreiging voor het klimaat zijn niet te harden.

Wij zijn in oorlog... Maar anders dan we spontaan denken
Bij oorlog denken we aan zwaar bevochten conflicten, burgeroorlogen of terreur. Maar niet aan de oorlogen die onnoemelijk veel meer slachtoffers maken en ons bestaan veel ernstiger bedreigen: de marktoorlogen en de wereldoorlog tegen onze planeet, op kop de klimaatoorlog. (16/1/2007)

Wij zijn in oorlog... Maar anders dan we spontaan denken (2)
‘In zekere zin’ functioneert de wereld beter. Er is meer aandacht dan in 2007 voor rapporten over klimaatverandering. Toen was Pala één van de weinigen die daar over schreef… én zelfs voluit stelde dat we in oorlog zijn. (13/11/2017)

De risico's van klimaatverandering wegwuiven is als beweren dat de aarde plat is
Hoe lang kan men blijven beweren dat het niet zo'n vaart loopt met de gevolgen van de opwarming van de aarde? (29/6/2006)

Dirk Barrez - hoofdredacteur van PALA.be.
Zijn recentste boeken zijn TRANSITIE. Onze welvaart van morgen en Coöperaties. Hoe heroveren we de economie?

(1) zie IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C 

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook