Home

Wij zijn in oorlog... Maar anders dan we spontaan denken (2)

‘In zekere zin’ functioneert de wereld beter. Er is vandaag merkelijk meer publieke aandacht voor internationale rapporten over de toestand van de wereld dan tien jaar geleden. Toen was Pala één van de weinigen die daar aandacht aan besteedde; en daarenboven voluit schreef dat we in oorlog zijn, onder andere tegen de klimaatverandering. Dat is vandaag meer dan ooit duidelijk.

Twee weken geleden, aan de vooravond van de klimaatconferentie in Bonn, publiceerde de Milieuorganisatie van de Verenigde Naties (UNEP) haar Emissions Gap Report 2017. De door de ledenlanden beloofde vermindering van broeikasgasemissies bedraagt amper een derde van wat nodig is om de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs te halen; dan nog in de veronderstelling dat alle beloften ook werkelijkheid worden… Zo zijn we, aldus bevestigt Unep, op weg naar een gevaarlijke ‘minstens’ 3°C opwarming tegen 2100.

In 2017 stoot de wereld
twee procent meer CO2 uit.

Vandaag laat het Global Carbon Project weten dat we in 2017 twee procent meer CO2 uitstoten dan vorig jaar. Na de stabilisering van de vorige jaren en de verhoopte levensnoodzakelijke daling voor de volgende jaren, te beginnen met 2017, is dit een bijzonder pijnlijke vaststelling.

De woorden ‘in zekere zin functioneert de wereld beter’ uit de inleiding zijn, voor alle duidelijkheid, dus niet ludiek bedoeld maar wel enigszins ironiserend. Want meer dan ooit tevoren geldt nu wat Pala in 2007 schreef onder de titel Wij zijn in oorlog... Maar anders dan we spontaan denken en een jaar later werd uitgewerkt in het boek Van eiland tot wereld. Appel voor een menselijke samenleving. Deze vandaag meest actuele passages schetsen de essentie:

“Alle landen die weigeren om het extra broeikaseffect dat de mens creëert af te remmen, verklaren de oorlog aan onze planeet en aan de huidige en vooral toekomstige slachtoffers van die opwarming. Zij zijn, met de Verenigde Staten jammer genoeg op kop, verantwoordelijk voor het ondergraven van onze economieën en de ongeziene welvaartsdaling die op ons afkomt.“

“Maar er is altijd al in de menselijke geschiedenis één uitzondering geweest waarbij de economie moet wijken en dienstig zijn, dat is in geval van oorlog in de klassieke betekenis. Wel, vandaag zijn we in oorlog, maar dan in de eerste plaats de grote oorlog tegen losgeslagen markten die moordende inkomensongelijkheid meebrengen en samenlevingen hun inkomen afnemen, de wereldoorlog tegen de ecologische catastrofes en de honderdjarige oorlog tegen de ontkenning van democratie en mensenrechten. Om die oorlogen te winnen eisen we de economie op. Het algemene belang, van de mensheid en de aarde waarop zij woont, verplicht ons om de economie te laten werken voor iedereen en om daarbij de aarde te respecteren.”

Gelukkig is er nog altijd de mogelijkheid om die oorlogsinspanning te leveren, een andere naam is transitie, en het klimaatalarm te keren, al dringt de tijd.

Dirk Barrez

Hoofdredacteur van PALA.be en auteur van TRANSITIE. Onze welvaart van morgen 

Lees opnieuw de volledige oorspronkelijke bijdrage
Wij zijn in oorlog... Maar anders dan we spontaan denken

Bronnen en meer lezen

Emissions Gap Report 2017: Governments, non-state actors must do more to reach Paris Agreement
Global Carbon Budget 2017. Summary Highlights
Hoe hoog kan het water stijgen door klimaatverandering? 
Na de klimaattop, enkele feiten om aan de bedwelming te ontsnappen
Hoe keren we het klimaatalarm

 Uw doordachte reacties zijn heel welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen.
We verwelkomen u graag als steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Schenk vrienden, familie, kennissen of collega’s een gratis abonnement, dan hoeven ze Pala nooit te missen. Gebruik daarvoor het geschenkabonneeformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook