Accueil

Ontwerp klimaatakkoord Nederland

Uit diverse hoeken komt er kritiek op maar Nederland beschikt sinds enkele weken wel over een ontwerp van klimaatakkoord om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Het hoofddoel van het Nederlandse ontwerp van klimaatakkoord is om in 2030 negenenveertig procent minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Dat is dus een reductie met net niet de helft. In Europees verband wordt die ambitie mogelijk nog aangescherpt tot 55 procent vermindering.

Het Nederlandse klimaatwerkstuk van 233 pagina’s is tot stand gekomen op basis van massa’s politiek en maatschappelijk overleg in sectortafels, taakgroepen en werkgroepen, en in wisselwerking met het Planbureau van de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. Die zijn overigens nu bezig te berekenen of de maatregelen ook echt de gewenste vermindering zullen opleveren. Indien niet komen er nog aanpassingen.

Vijf sectoren bieden de leidraad voor de gemaakte afspraken. Vooreerst is er de gebouwde omgeving met bv. nieuwbouw die aardgasvrij moet zijn. Bij mobiliteit worden zeevaart en luchtvaart niet vergeten. Volgende sectoren zijn die van de industrie, en van landbouw en landgebruik met o.a. emissiereductie in de veehouderij. Laatste sector is die van elektriciteit waarbij ook een deeltje over waterstof. Tot slot is er een omstandig deel over de samenhang tussen al die verschillende sectoren. (db)

Website Klimaatakkoord - klik hier
Het volledige ontwerp van het klimaatakkoord is hier te vinden

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 
Landen: 

Lees ook

Landbouw en natuur "lichtpuntje"? Zo schiet noodzakelijke transitie niet op

Het begrip transitie haalt volop de media, meestal in combinatie met klimaat. Ook fundamentele oplossingen belanden op tafel met de Europese 'Green Deal'. Toch dringt onvoldoende door dat transitie in zowat alle sectoren moet, zeker ook landbouw: zelfs de Vlaamse milieubeweging focust op lichtpuntjes in de marge.