Accueil

Het glas is halfvol - Oikocredit CoopWijzer

Oikocredit is een ontwikkelingsfonds. Het financiert partners en projecten die de kwaliteit van het leven van mensen met een laag inkomen willen verbeteren, vooral in het Zuiden. Het zwaartepunt ligt bij microfinanciering voor financiële inclusie (79%), en verder op landbouw (15%) en hernieuwbare energie (5%).

Om het CoopWijzer rapport
gratis te bestellen klik hier

De coöperatie ontstond als Vlaamse Oecumenische Ontwikkelingsorganisatie en werd in 2006 Oikocredit.be, zoals we het nu kennen. Oikocredit België herinvesteert al haar kapitaal in de internationale coöperatie Oikocredit met zetel in Nederland.

Is het glas halfvol of halfleeg?

Ja, er is veel geld nodig, biljoenen zelfs, voor de mondiale transitie naar duurzaamheid. Anderzijds, de meeste actoren die expliciet sociale, ecologische en emancipatorische oogmerken nastreven beschikken niet over bijna 1,3 miljard euro vermogen en een klein miljard euro kapitaal. Dezelfde vraag speelt bij het interpreteren van bereikcijfers. Oikocredit verwijst zelf naar de ongeveer 2,7 miljard mensen die geen toegang hebben tot financiële diensten. Anderzijds, 40 miljoen mensen in kansarmoede bereiken, is niet niks; als daar 33,5 miljoen vrouwen bij zijn, is dat allesbehalve niks. Dan zijn ook de 50 miljoen euro in 2017 en 200 miljoen in 2020 aan investeringen in hernieuwbare energie niet niks; dan is de creatie van 24.000 vaste jobs in een duurzamere landbouw niet niks.

Op die schaal moet het mogelijk zijn om in een aantal regio’s een stevige aanzet te geven tot duurzame systemen inzake geld, landbouw, energie, sociale rechtvaardigheid, emancipatie en gelijkberechtiging; om m.a.w. reëel bij te dragen tot de noodzakelijke wereldwijde duurzaamheidstransitie. De toekomst zal uitwijzen in welke mate Oikocredit daar structureel in slaagt.

Het volledige CoopWijzer rapport over Oikocredit met alle cijfers, gegevens, bedenkingen en aandachtspunten is hier gratis te bestellen. U ontvangt het rapport onmiddellijk per mail. U ontvangt het rapport onmiddellijk per mail.

Klik hier voor overzicht van alle Pala CoopWijzer rapporten
Lees hier over het waarom van het CoopWijzer initiatief: CoopWijzer. Geld voor de toekomst

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Klik hier voor overzicht van alle Pala CoopWijzer rapporten

Regio's: 

Lees ook

Oikocredit

Oikocredit is een ontwikkelingsfonds dat de levenskwaliteit van mensen met een laag inkomen wil verbeteren, vooral in het Zuiden. Het zwaartepunt ligt bij microfinanciering (79%), en verder op landbouw (15%) en hernieuwbare energie (5%).