Accueil

Cijfers: altijd moeilijk, ook voor geldtransfers migranten

Media weten het zeker: migranten sturen jaarlijks 490 miljard euro naar de landen van oorsprong. Meteen daarna valt te horen of te lezen: in België worden deze geldtransfers geschat op een bedrag tussen 2 en 5 miljard euro.

Argeloze vraag: hoe kan dat?

Voor België is de hoogste schatting van 5 miljard euro aan geldtransfers dus maar liefst tweeëneenhalve keer groter dan de laagste. Of nog, 5 miljard is maar liefst honderdvijftig procent meer dan 2 miljard, een immens verschil van drie miljard euro.

Tegelijk ver uiteenlopende schattingen voor België
en een exact bedrag voor alle landen, dat kan niet

Als de geschatte bedragen zo ver uiteenlopen voor België, hoe is het dan mogelijk om wel een exact transferbedrag te geven voor alle landen in de wereld? Dat beide vaststellingen tegelijk waar zijn, kan niet. Het is altijd uitkijken met cijfers. Maar blijkbaar heeft geen enkel medium dat deze informatie over geldtransfers publiceerde zich die vraag gesteld.

Waar blijven alternatieven voor dure geldtransfers?

Er is nog belangrijker. Deze geldoverdrachten vormen belangrijke inkomsten voor vele mensen in ontwikkelingslanden. Geregeld herinneren ontwikkelingsorganisaties eraan dat de kost ervan veel te hoog ligt, liefst zeven procent. Zo worden er woekerwinsten gemaakt op kap van vele arme mensen. Vandaar hun steeds terugkomende vraag aan de politiek om hieraan te verhelpen.

Waarom creëert ontwikkelingssector geen eigen Southern Union?

Toch is het een andere kwestie die zich steeds meer opdringt. Twee jaar geleden al vroeg Pala zich af waarom de ontwikkelingssector dan geen werk maakt van alternatieve financiële systemen met lage kosten. Waarom creëren ze niet hun eigen Southern Union als antwoord op Western Union? Vandaag ontbreekt die vraag nog steeds in het publieke debat. En op het terrein ambieert intussen sociale media gigant Facebook - in zijn onstilbare honger naar commercieel interessante data - om het gat op te vullen.

Natuurlijk is het goed om op problemen te wijzen en politici op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Maar het is veel beter en effectiever als de samenleving zelf vormt geeft aan krachtige alternatieven. Dat is zeker zo als overheden onvoldoende en te traag ingrijpen, en als digitale reuzen nog meer macht naar zich toezuigen. (db)

Migranten sturen record bedrag van 550 miljard dollar naar ontwikkelingslanden 11.11.11 - 14-6-2019
Mensen met migratieachtergrond sturen dit jaar 490 miljard euro naar familie: "Cruciale hulp voor ontwikkelings­landen"  VRT - 16-6-2019
Record High Remittances Sent Globally in 2018 Wereldbank - 8-4-2019
Dure geldtransfers voor migranten. Waar blijven alternatieven? Pala - 8-7-2017

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

 

Regio's: 

Lees ook

UITVERKOCHT Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

cover Van eiland tot wereld. Appèl voor een menselijke samenleving

van Dirk Barrez

UITZONDERLIJK AANBOD 12 EURO i.p.v. 19 - verzending inbegrepen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.

12,00 €