Accueil

De plotse afschaffing van geld

Centrale Bank Rusland

Centrale Bank van Rusland

Klik om te vergroten

Voor wie nog niet helemaal overtuigd is dat enkel voor oorlog alles moet wijken: in deze Oekraïne oorlog is zelfs geld afgeschaft, althans voor Rusland.

Voor Russische politieke leiders was het wellicht toch nog een verrassing. In geen tijd beslisten de VS en andere landen dat Rusland niet meer aan het grootste deel van zijn opgebouwde reserves aan buitenlandse valuta kan, in de eerste plaats dollars. De Russische centrale bank ziet zich de toegang geblokkeerd tot massa’s buitenlands geld, voor naar schatting vierhonderd miljard dollar.

Feitelijk beslissen landen dat hun geld waardeloos is

Dit betekent dat de betrokken landen weigeren hun verplichtingen na te komen: zij erkennen niet langer het door hen uitgegeven schuldpapier.

Feitelijk beslissen ze dat hun geld waardeloos is, en dat ten aanzien van Rusland: dat meest uitgestrekte land is een kernmogendheid, nog altijd een forse militaire macht, een permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en een belangrijke schakel in de mondiale economie, meer bepaald als grootschalige leverancier van talrijke grondstoffen.

Argusogen

Het spreekt vanzelf dat vele landen deze evolutie met argusogen volgen, zeker in China dat als opkomende supermacht stevig wedijvert met de VS en er alvast handelsoorlogen mee voert…

Maar ook elders. Uit de Aziatische crisis van 25 jaar geleden leerden vele landen dat het belangrijk is om buitenlandse valuta te hebben, als een spaarpot waarop beroep kan worden gedaan als de eigen economie en munt in zwaar weer terechtkomt of zelfs crasht.

Maar wat zijn die activa nog waard? Zij begrijpen allicht goed de mogelijke implicaties van wat nu met Rusland gebeurt. Anders dan bv. goud of grondstoffenvoorraden kan buitenlands geld plots ongedekt blijken: landen kunnen effectief beslissen dat hun geld niets waard is.

Extra klap voor door crises geplaagde globalisering

In een decennialange globaliserende economie die deze eeuw al getroffen is door heel wat crises – van financiële en voedselcrisis tot corona, zwaar verstoorde mondiale productieketens en Oekraïne oorlog – is dat een bijkomende kopzorg voor vele landen. Nu zelfs het aanhouden van diverse buitenlandse valuta geen zekerheid biedt, liggen alternatieven niet zomaar voor het grijpen.

De globaliseringstrend die in de vorige eeuw enkel maar éénrichtingsverkeer leek, wordt al langer gecounterd door crises en evoluties van deglobalisering, zoveel is wel almaar duidelijker.

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala.be en auteur

Foto Creative Commons

Lees ook
Protectionisme en deglobalisering rukken verder op
met de passage “De consensus over en de vanzelfsprekendheid van meer liberalisering ‘omdat handel toch altijd goed zou zijn voor iedereen’ is doorbroken in de VS.” | Pala 26-12-2019
The West’s Plan to Isolate Putin: Undermine the Ruble - New York Times
International sanctions during the Russo-Ukrainian War - Wikipedia

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook