Accueil

“Democratie verdedigen is urgent want tijd misschien niet aan haar kant”

Global Forum on modern direct democracy 2022

Global Forum on
Modern Direct Democracy

Tijd is niet noodzakelijk op de hand van democratie. Dat beseft het Global Forum on Modern Direct Democracy maar al te goed: “We moeten de democratie nu verdedigen én uitbreiden, in dienst van de toekomst”.

“De grootste bijeenkomst over
participatieve en directe democratie”

Meer dan 500 mensen uit zes continenten en zevenenzestig landen verzamelden van 21 tot 25 september in Luzern voor het tiende Wereldforum over Moderne Directe Democratie. Dat is volgens de organisatoren de grootste bijeenkomst die zicht buigt over participatieve en directe democratie.

Bijna vanzelfsprekend waren vele deelnemers/sters ongerust over de verspreiding van autocratie, de achteruitgang van de democratie, de toename van nepnieuws en de dringendheid van de klimaatcrisis; evenzoveel zaken die tegelijk een soort leidraad vormen voor hun Luzern-verklaring over moderne democratie.

"Democratie werkt altijd van onderuit"

Die verklaring beklemtoont dat één sterk gedeeld gevoel de vele menings-verschillen overstijgt: democratie moet altijd van onderuit werken. En ze houdt veel meer in dan vertegen-woordigers verkiezen: mensen overal hebben het recht om zichzelf rechtstreeks te regeren.

De strijd daarvoor verloopt uiterst moeilijk. En het is absoluut niet aan autocraten, Poetin bv., maar aan burgers om referenda te initiëren.

Wellicht de grootste uitdaging is om bruggen te leggen tussen democratische besluitvorming en de zware uitdagingen voor de toekomst. Wat is bv. de beste wijze om democratische macht te geven aan jongeren… én aan toekomstige generaties die moeten leven met de gevolgen van de keuzes van vandaag en gisteren.

Een opvallende les over tijd… "Misschien niet aan de kant van democratie"

De deelnemers trekken een opvallende les. Ze herinneren eraan dat eerdere fora en verklaringen hebben gepleit voor tragere democratische processen, zeker lokaal… Want democratie heeft tijd nodig om te luisteren naar voor- en tegenstanders.

In Luzern drong het besef door dat “tijd misschien niet aan de kant van democratie staat”. Dat leidde tot de afsluiting van de Verklaring met een urgentie oproep: “We moeten de democratie nu verdedigen én uitbreiden, in dienst van de toekomst”.

Dirk Barrez | Hoofdredacteur Pala.be en auteur van o.a. 11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Bronnen

Onder dit artikel vindt u de PDF van de Verklaring van Luzern.

Meer informatie over het Global Forum on Modern Direct Democracy is te vinden op hun website International Democracy Community

Regio's: 

Lees ook