Accueil

Kans om klimaatdoelen te bereiken snel kleiner, waarschuwt VN-rapport

De Verenigde Naties hebben op 8 september 2023 hun bevindingen gerapporteerd over de ambities om de opwarming van de aarde te beperken. Algemene teneur, er zijn veel meer inspanningen nodig.

Het rapport brengt zeventien bevindingen samen. Die leiden tot één algemene basisconclusie: er gebeurt te weinig.

Eerst passeert de bredere context. Er is actie in opvolging van het Klimaatakkoord van Parijs, aldus de auteurs, maar op alle fronten is veel meer nodig, in het bijzonder inzake de ondersteuning van systemische veranderingen richting lage broeikasgasuitstoot.

Met betrekking tot het voorkomen van nog meer opwarming – mitigatie in het jargon – is de cruciale bevinding natuurlijk dat “de kans om de opwarming tot anderhalve graad te beperken, snel verkleint”. Op dat vlak moeten alle landen meer ambitie en daadkracht hebben; zoveel te meer omdat CO2-neutraliteit diepgaande transities van alle sectoren vereist, waaronder het opschalen van hernieuwbare energie om komaf te maken met fossiele energie.

Omdat de klimaatdreiging intussen reëel is, moeten samenlevingen zich ook versneld en dringend aanpassen om verliezen en schade te beperken. Die aanpassingen verlopen allesbehalve naar wens; en ze zijn best lokaal gebaseerd.

De middelen dan. Essentieel is om alle geldstromen in overeenstemming te brengen met lage broeikasgasemissies en een klimaatbestendige ontwikkeling. Dat vereist een heroriëntering van massaal veel geld richting duurzame alternatieven.

Een opvallende lacune in het rapport zijn de vele moeilijkheden die de energietransitie vandaag kenmerken. Lees daarover het artikel ‘Dringende energietransitie in ademnood’. (db)

Bron

De pdf van het VN-rapport is hier te vinden: Technical dialogue of the first global stocktake. Synthesis report by the co-facilitators on the technical dialogue

Verenigde Naties | Window to reach climate goals ‘rapidly closing’, UN report warns

Regio's: 

Lees ook