Accueil
Nieuws
Mardi 11 mars 2008

De voedselprijzen stijgen, dus zal het wel in orde zijn voor de landbouwers? Dat is iets te snel doorgedacht. Het inkomen van de meeste boeren, nog altijd bijna veertig procent van de werkende mensen, slabakt en blijft voor bijna een miljard van hen onder het levensminimum. Natuurlijk zijn er tegenstellingen...Lees verder

Nieuws
Mardi 11 mars 2008

In het Nederlands is de titel van zijn boek ‘ Humanitaire interventies. Mensenrechten als excuus voor oorlog ' . Zelf verkiest hij ronduit de originele Franse titel ‘ Impérialisme humanitaire. Droits de l'homme, droit d'ingérence, droit du plus fort? ' Jean Bricmont werpt al wel eens meer een zware knuppel...Lees verder

Nieuws
Mardi 26 février 2008

Herinner je de golf van protest wanneer Shell eind vorige eeuw het olieplatform Brent Spar in zee wil dumpen, of de brede onvrede over mensonwaardige arbeidsomstandigheden bij onderaannemers van de grote sportmerken. Sindsdien is er in het bedrijfsleven en daarbuiten een stroming gegroeid die ijvert voor maatschappelijk verantwoord of duurzaam...Lees verder

Nieuws
Mardi 26 février 2008

Multinationale bedrijven opereren hoe langer hoe meer zonder rekening te houden met staatsgrenzen in een globaliserende wereld. Toch is het belangrijk dat die bedrijven verantwoording moeten afleggen voor hun beleid, niet alleen in het land waar hun hoofdkantoor is gevestigd, maar wereldwijd. Voor kritische onderzoekers, journalisten, NGO's, vakbondsmensen, activisten en...Lees verder

Nieuws
Mardi 26 février 2008

Ontbossing mag dan wel grotendeels uit beeld zijn verdwenen en aan onze aandacht ontsnappen, maar is daarom nog niet gestopt. Op vele plekken op onze planeet gaat het kappen en afbranden van bossen door. Oerbossen en zeker tropische wouden zijn het zwaarst getroffen. In het Amazonegebied verdwijnen elk jaar 25...Lees verder

Nieuws
Mardi 12 février 2008

In zijn jaarrapport 2007 Making Globalization work for all verzamelt het United Nations Development Program (UNDP) meer dan interessante informatie. Zo kunnen we leren dat de wereldeconomie de jongste dertig jaar groeit - althans volgens BNP cijfers. In diezelfde periode verkleint de kloof in menselijke ontwikkeling (zoals levensduur en alfabetisering)...Lees verder

Nieuws
Mardi 12 février 2008

Na de beëindiging van een gewapend conflict waarbij de mensenrechten op grove schaal werden geschonden, blijft vaak het dilemma over: gerechtigheid en/of vrede? Algemeen wordt aangevoeld dat de hoofdschuldigen niet ongestraft mogen blijven. Straffeloosheid zou een kaakslag betekenen voor de slachtoffers en hun nabestaanden, maar een al te rigoureuze bestraffing...Lees verder

Nieuws
Mardi 12 février 2008

Samen vormen IMF en Wereldbank , opgericht in 1944 in het stadje Bretton Woods (VS), zowat het mondiale ministerie van financiën. Terwijl het IMF zich concentreert op het monetaire en budgettaire beleid van landen, verschaft de Wereldbank leningen om hun ontwikkeling te financieren. Al zeggen ze niet langer dat landen...Lees verder

Pages