Home

Web-TV - Het verdelingsvraagstuk. De kloof tussen rijk en arm

Duur: 
9'30"

We denken allemaal de cijfers te kennen, maar ze blijven verbazingwekkend. De twintig procent armsten op deze wereld verdienen op het einde van de twintigste eeuw vierenzeventig keer minder dan de twintig procent rijksten. In 1960 was dat maar dertig keer minder, in 1900 zeven keer en in 1800 slechts twee à drie keer minder.

Een reportage van Dirk Barrez

Share buttons: