Home

Op weg naar een zorgplichtwet voor bedrijven in België?

Met hun activiteiten brengen bedrijven geregeld ergens ter wereld schade toe aan mensen en milieu. Om hen te dwingen mens en milieu overal te respecteren, is er het voorstel van een zorgplichtwet.

Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Nederland namen al het initiatief tot wetgeving om bedrijven tot respect voor mens en milieu te verplichten. Ook de Europese Commissie zou in 2021 met een voorstel komen.

Organisaties in België willen ook in hun land “het debat over een zorgplichtwet stimuleren”. Zij vinden dat die wet als doel heeft “respect voor mensenrechten, arbeidsrechten en milieunormen te garanderen”.

Daarom moeten ondernemingen “risico’s in hun waardeketens en bij dochterondernemingen identificeren, schendingen voorkomen, verhelpen en herstellen, en daarvan publiek rekenschap afleggen”.

Die verplichting geldt “voor alle ondernemingen gevestigd of actief in België”. Het voorstel houdt wel rekening met de grote verschillen tussen bedrijven en stelt dat de verplichtingen “evenredig zijn met de mogelijkheden van een onderneming en haar potentiële negatieve impact”.

Verder heeft het voorstel nog aandacht voor het toezicht op de naleving van de wet, en op welke gevolgen niet-naleving heeft voor bedrijven die ergens schade toebrengen aan mens of milieu. (db)

Meer lezen
Scroll naar beneden om in bijlage de PDF te vinden van het Memorandum. Essentiële bouwstenen voor een Belgische Zorgplichtwet - Nederlands en Frans
Belgische middenveld wijst de weg naar een nationale zorgplichtwet 
Wat is zorgplicht?


Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 
Landen: 

Lees ook

BOEK - VAN EILAND TOT WERELD. Appèl voor een menselijke samenleving

klik hier om het boek te bestellen

Van overal reizen afgevaardigden naar het eiland Pala om het verhaal en het programma van de goede samenleving te schrijven, met een economie die eindelijk van ons is, die de aarde geen geweld aandoet en waarvan de welvaart eerlijk verdeeld raakt, met mondiale sociale zekerheid en een aardegebruiksrecht voor iedereen.

Aan al wie beweert dat het nastreven van utopieën gevaarlijk is, antwoorden we: ‘Hadden we dan geen welvaartstaten moeten afdwingen? Of geen gelijke rechten voor man en vrouw? Wij hebben de vrijheid om ons leven te verbeteren.’

Dit boek doorbreekt de crisis van de verbeelding en ziet wel alternatieven. De auteur durft opnieuw de grote verhalen brengen.