Home

Canada, kolonie van de Verenigde Staten

De uitspraak dat Canada een kolonie van de VS zou zijn, komt van professor Gordon Laxer. Hij zegt dat omdat zijn Canadese medeburgers geen toegang hebben tot hun eigen energiebronnen. En wie er wel over kunnen beschikken zijn de Amerikaanse buren. De uitleg is te vinden in de vrijhandelsassociatie tussen beide landen. Daarin is een clausule beland die Canada verplicht om zijn energieleveringen van olie en gas aan de VS stabiel te houden... en dit geldt zelfs wanneer de Canadese productie zou dalen.

Mexico dat later toetrad tot het vrijhandelsverdrag - voortaan NAFTA genoemd, afkorting van North American Free Trade Association - aanvaardde die clausule niet. De Mexicaanse grondwet verbiedt trouwens dat de energievoorraden worden toevertrouwd aan buitenlandse bedrijven.

De gevolgen voor Canada zijn, zacht uitgedrukt, verbazingwekkend. Het land is nu de derde grootste uitvoerder van aardgas, terwijl het land slechts een procent van alle mondiale gasvoorraden bezit. Een zo snelle uitputting van de reserves kan moeilijk voordelig zijn. De winning van olie en gas is zowat helemaal afgestemd op de Amerikaanse behoeften. En dat geldt ook voor de ontginning van de teerzanden om er olie uit te winnen. Niet onbelangrijk, bij de verwerking van die zanden komen meer broeikasgassen vrij dan bij het uiteindelijke verbruik van de gewonnen brandstof in motoren.

De conclusie van Gordon Laxer is fors: Amerika heeft niet eens militaire bases in ons land nodig om ons te verplichten hen onze energie te leveren. We zijn hun goedkoopste kolonie... Hoeveel dollars moeten ze niet uitgeven om olie uit het Midden-Oosten in te voeren? De Canadese olie kost hen op dat vlak helemaal niets. Onze leiders willen blijkbaar niet dat we een volwaardig land zijn. (DB - met dank aan Chris Dutry)

Regio's: 
Thema: 

Lees ook