Home

IMF en Wereldbank: leidt de kritiek op ons wereldministerie van financiën ook tot verandering?

Samen vormen IMF en Wereldbank, opgericht in 1944 in het stadje Bretton Woods (VS), zowat het mondiale ministerie van financiën. Terwijl het IMF zich concentreert op het monetaire en budgettaire beleid van landen, verschaft de Wereldbank leningen om hun ontwikkeling te financieren. Al zeggen ze niet langer dat landen zich structureel moeten aanpassen, daarom is hun groeimodel en hun doelstelling om economieën open te gooien, om ze te liberaliseren en te privatiseren, nog niet veranderd.

Ze zitten eigenlijk allebei in nesten. De kritiek op hun optreden blijft aanhouden. In zijn jongste nieuwsbrief vermeldt Bretton Woods Project o.a. de schendingen van de rechten van inheemse volkeren, de financiering van ontbossing in Indonesië, de blijvende steun voor olie, gas- en steenkoolwinning, de strenge opgelegde voorwaarden die schril afsteken tegen de povere resultaten en, niet vergeten, de opvallende afwezigheid in de huidige financiële crisis.

Nog erger, hun machtspositie is bedreigd. Nogal wat ontwikkelingslanden betalen hun schulden af om af te raken van hun afhankelijkheid. Vooral in Azië onderzoeken de nieuwe succesvolle economieën, die op een immense berg geld zitten, of er alternatieven zijn voor het IMF. En zelfs de regeringen van arme landen hebben nu de keuze om niet langer aan te kloppen bij IMF of Wereldbank maar leningen aan te gaan bij bijvoorbeeld China.

En dus bezint men zich over hervormingen, bv. over de verdeling van de quota en dus van het stemrecht onder de leden. Maar ook hier is kritiek nooit ver weg. Zo schrijft Jack Boorman, vele jaren lang zelf actief bij IMF, in een pas verschenen rapport dat veranderingen, nu eens hier, dan weer ginder, geen zin hebben. Eerst moet men het eens raken over de rol die IMF en Wereldbank te spelen hebben in een wereld die evolueert tot één mondiaal economisch en financieel systeem.

Websites

Bretton Woods Project - Nieuwsbrief 59

 voor Jack Boorman, Dialogue on Globalization. An Agenda for Reform of the International Monetary Fund (IMF) klik hier

Internationaal Monetair Fonds in woordenboek van de globalisering

Bretton Woods in woordenboek van de globalisering

Regio's: 

Lees ook