Home

Wereld van de arbeid komt bijeen in Genève

Voor de 97ste maal al houdt de Internationale Arbeidsorganisatie van 28 mei tot 13 juni haar jaarlijkse Internationale Arbeidsconferentie. Op de agenda staat onder andere het bevorderen van werkgelegenheid om het platteland om armoede te bestrijden. Of hoe de agenda's van IAO en FAO toch een beetje aan elkaar hangen.

De IAO dateert uit 1919, is daarmee één van de oudste internationale organisaties en werkt opvallend democratisch. Helemaal uniek is dat de helft van de zetels voor vakbonden en werkgevers zijn. Reeds in 1948 verklaart de IAO dat arbeid geen koopwaar is, een nog altijd fris idee waarmee ze moeiteloos de band legt met de andersglobaliseringsbeweging. Zij is de aangewezen organisatie om de economische globalisering ook sociaal te maken. Maar, hoewel de IAO conventies of sociale normen uitvaardigt en controleert, slaagt de wereld er voorlopig niet in die afdwingbaar te maken. Zelfs de basisnormen - geen dwangarbeid, geen kinderarbeid, geen discriminatie op de werkvloer, vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen - zijn niet afdwingbaar. De enige wapens van de IAO zijn naming en shaming en stille diplomatie, en dat verloopt moeizaam.

Zoals elk jaar zal er in Genève veel aandacht gaan naar de naleving van die sociale normen en naar aanbevelingen voor verbetering. Basis daarvoor is een uitgebreid rapport van een Comité van Experts, meer dan 750 pagina's lang of bijna 11 megabyte groot. Hun hele rapport is te downloaden van de website maar een snelle verbinding is aangewezen. Het illustreert in elk geval de grote problemen met de naleving én de grondigheid waarmee het Comité tewerk gaat.

Wie zich alleen nog maar wat verdiept in hoe het in de diverse ledenlanden is gesteld met de vrijheid van vereniging - met  de vakbondsvrijheid in het bijzonder -, kan de conclusie niet ontwijken. De wereld moet zo snel mogelijk van de IAO-normen afdwingbare regels maken, ook ten aanzien van WTO en IMF, zodat er een sociale bodem wordt gelegd onder de wereldeconomie.

Websites

Klik hier voor website Internationale Arbeidsconferentie, 97ste zitting

Klik hier voor Report of the  Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations

Uit woordenboek globalisering:

arbeid

IAO

kinderarbeid

Regio's: 
Thema: 

Lees ook