Home

Een nieuwe gids: Re-imagining Activism

Vreemd dat zoveel organisaties en actievoerders in hun campagnes niet mikken op transitie naar duurzame systemen… terwijl dat net de enige weg naar een duurzame wereld is. Hoog tijd dus om het activisme heruit te vinden.

De vele ecologische, sociale en andere crises die een leefbare wereld bedreigen worden veroorzaakt doordat de systemen die ons voorzien van energie, water, voedsel, klimaat, mobiliteit, geld, werk, wonen, reizen, democratie, informatie, biodiversiteit, veiligheid, kennis, inkomen, gezondheidsvoorzieningen, sociale zekerheid, cultuur enzovoort, zelf in crisis zijn.

Wie een leefbare wereld ambieert voor iedereen zal maar één conclusie kunnen trekken. Als we te maken hebben met zoveel systemen in crisis - wat zelfs kan uitmonden in een algehele systeemcrisis die de menselijke beschaving zoals we die kennen op het spel zet – moeten we overschakelen naar andere en vooral duurzame politieke, sociale, economische, ecologische en financiële systemen.

Dan is het verwonderlijk, onbegrijpelijk en zelfs onvergeeflijk dat systeemveranderingen niet de kern uitmaken van de campagnes en ambities van vele bewegingen, ngo’s en actievoerders allerhande. Dat er op tal van terreinen een fundamentele, diepgaande transitie noodzakelijk is, gaat aan hen voorbij. Erger nog, doordat ze daar in hun campagnes allerminst rekening mee houden, werken ze al te dikwijls zelfs contraproductief.

Er is dus werkelijk een hoge nood om het welig tierende maar doodlopende activisme te herdenken, zelfs opnieuw te verbeelden. Michael Narberhaus en Aryne Sheppard laten het niet hierbij, ze gingen zelf aan het werk om te trachten het activisme heruit te vinden zodat het inderdaad de vele noodzakelijke transities mee kan forceren. Daarom schreven ze de niet zo uitgebreide maar wel heel interessante gids Re-imagining Activism A practical guide for the Great Transition. Die zoekt te antwoorden op vragen zoals: hoe geraken we van het doordeweekse activisme naar een systemisch activisme? Hoe bereiken we dat organisaties echt nuttig bezig zijn met transitie? Een aanrader. (db)

Een goed artikel?
Mail PALA gerust door naar vrienden, familie, kennissen of collega’s.
Of schenk hen een gratis abonnement, gebruik daarvoor het geschenkabonneeformulierklik hier

Klik hier voor de gids Re-imagining Activism
Website organisatie

Lees ook
Welke rol kan civiele samenleving spelen in grote transitie?
Van vlag tot hashtag. Blijven bewegingen motor van verandering in globaliserende wereld?

Lees ook