Home

Hoe financieren we de klimaattransitie?

Transitie moet omvattend aangepakt,
niet in afzonderlijke klimaat- of andere schuifjes

Er valt te discussiëren over de naam ‘klimaattransitie’ in deze studie over de rol van financiële regulering, monetair beleid en publieke banken in die transitie. Want, hoeveel maatschappelijke en media-aandacht er ook gaat naar klimaatverandering, de uitdaging van transitie gaat veel ruimer.

Aan ecologische kant zijn er vooreerst de even dramatische biodiversiteits- en stikstofcrises. We kunnen niet anders dan alle planetaire ecologische grenzen in het oog houden en ze vooral respecteren.

Tegelijk moet de menselijke sociale kant in het oog worden gehouden? Garanderen we de aanspraken van alle mensen op een vol humaan leven, van fatsoenlijk werk en leefbaar inkomen tot toegang tot kennis, geld, zorg en cultuur? En wat doen we om de noodzakelijke politieke én economische zeggenschap over dat alles heel kort bij burgers te houden?

Het is met andere woorden altijd een omvattende sociaalecologische en democratische transitie die we moeten financieren. Denken en handelen In afzonderlijke klimaat- of andere schuifjes helpt ons niet vooruit. Het is waar dat de studie uitgaat van een sociaalrechtvaardige transitie, maar dat wordt enkel zichtbaar voor wie ze effectief leest, zelfs de inhoudstafel rept daarover niet.

Nuttige lectuur ondanks beperkingen

De studie hanteert dus een vooral financiële bril en reduceert transitie al te veel tot klimaat. Zelfs met die beperkingen blijft dit welgekomen informatie over de investeringskosten en de baten van de klimaattransitie. Even belangrijk is het om meer te weten over hoe we de noodzakelijke veranderingen kunnen financieren; over waarin de financiële sector vandaag tekortschiet; en welke oplossingen daarvoor zijn. Zo ziet de studie groene financiële markten, groene centrale banken en groene publieke banken.

‘Groen’ zou natuurlijk veel beter
echt ‘duurzaam’ zijn

Het telkens opnieuw opduikende begrip ‘groen’ zou natuurlijk veel beter ‘duurzaam’ zijn, expliciet bedoeld om naast de ecologische ook de even dwingende sociale en democratische doelstellingen van transitie te realiseren.

Verwonderlijk is ook dat er wel uitdrukkelijk aandacht is voor ‘groene’ - dus duurzame - publieke banken maar niet voor duurzame coöperatieve banken. Dat is misschien een beetje begrijpelijk voor wie vooral een mondiale bril opsteekt want de wereld telt veel staatsbanken. Maar zeker in Europa zijn coöperatieve banken heel talrijk en immens belangrijk. Het is niet omdat de samenleving in België er al 20 jaar niet meer in slaagt om over stevige duurzame coöperatieve banken te beschikken dat men dit immense en daarenboven democratische potentieel mag veronachtzamen. (1)

Laat u door deze kritische beschouwing niet afschrikken om kennis te nemen van deze studie. Ze is zowel te vinden bij Arbeid en Milieu als bij FairFin, en kreeg de steun van TransitieNetwerk Middenveld en BankWijzer.

Dirk Barrez
Hoofdredacteur Pala.be en auteur van 11 politieke dwaasheden. 50 jaar schuldig verzuim van onze politici en TRANSITIE. Onze welvaart van morgen

(1) Zie over het teloorgaan van onze coöperatieve banken onder andere het Pala artikel Schade en scherven Dexia-debacle niet te overzien
Dit is nog veel meer uitgewerkt in hoofdstuk 9 ‘Van Coop tot Arco. Natuurlijk, het kan fors fout lopen’ in het Pala boek Coöperaties. Hoe heroveren we de economie? Voor info en bestellen klik hier 

Bron
Arbeid en Milieu – Ten koste van het klimaat
FairFin - Ten koste van het klimaat

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook