Home

Duurzame ontwikkelingsdoelen en COVID-19

Deel 3 essay
Duurzame ontwikkeling in coronatijden

De huidige COVID-19 pandemie dwingt ons om onze strategieën en perspectieven inzake duurzame ontwikkeling te heroverwegen. Die opdracht neemt Jan Servaes ter harte in het derde en laatste deel van zijn essay Duurzame ontwikkeling in coronatijden.

De pandemie vestigt opnieuw de aandacht op het feit dat, om degenen die het hardst worden getroffen te ondersteunen en hun veerkracht voor de toekomst te vergroten, onze ontwikkelingsinterventies multidimensionaal moeten zijn (The Broker 2020).

Vóór COVID-19 boekte de wereld vooruitgang met duurzame ontwikkeling

Een van de belangrijkste bevindingen van het Sustainable Development Report van dit jaar (SDR2020) is dat vóór de uitbraak van COVID-19 de wereld vooruitgang boekte richting de SDGs. Hoewel geen enkel land op schema lag om de SDGs te behalen, suggereert de evolutie van de SDG Index-scores (opgenomen in het Sustainable Development Report) tussen 2010 en 2019 enige convergentie, waarbij regio's en inkomensgroepen met lagere SDG Index-scores in 2010 sneller vooruitgang boekten. Vanwege de vertraging bij het genereren en rapporteren van gegevens, vertegenwoordigen deze resultaten de situatie vóór COVID-19.
Met name gebieden in het Zuiden, waaronder Afrika bezuiden de Sahara, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, boekten aanzienlijke vooruitgang tijdens de MDG-periode (2000–2015) en lieten ook vooruitgang zien met betrekking tot de SDGs. Van alle VN-regio's toonden Oost- en Zuid-Azië echter de meeste vooruitgang met betrekking tot de SDGs (Salsiah 2020).
Het rapport wees ook op de aanzienlijke verschillen die gaande zijn tussen de doelen en landen. Ivoorkust, Burkina Faso en Cambodja verbeterden bijvoorbeeld het meest op de SDGs, terwijl Venezuela, Zimbabwe en de Republiek Congo het meest achteruitbleven (Sachs 2020).

Hoe ontwikkeld ben je
als je geen volksgezondheid hebt?

Zoals echter wordt betoogd door Samarajiva (2020), hebben algemene geografische termen als ‘ontwikkelde’ of de ‘geïndustrialiseerde’ wereld of ‘geavanceerde’ landen weinig zin.
Hoe ontwikkeld ben je als je geen volksgezondheid hebt?
Hoe geïndustrialiseerd ben je als je geen tests en persoonlijke beschermingsmiddelen kunt verspreiden?
Hoe geavanceerd ben je als mensen niet eens een masker dragen?
Bovendien lijkt een beroep doen op de individuele sociale verantwoordelijkheid van burgers niet te werken; ondanks economische of opleidingsniveaus. Bijvoorbeeld, terwijl het dragen van maskers in het Oosten is geaccepteerd door de bevolking in het algemeen, worden ze in het Westen door velen geweigerd met verwijzingen naar dubbelzinnige referenties als ‘individuele vrijheid’.

Ook de discussie over globalisering is weer losgebarsten, waarbij sommigen beweren dat ‘natiestaten’ opnieuw belangrijk zijn geworden sinds de coronacrisis. Hoewel globalisering de snelle verspreiding van virussen over de hele wereld mogelijk maakt, heeft gezamenlijke nationale actie van regeringen, de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld en de wetenschappelijke gemeenschap geleid tot verschillende oplossingen en strategieën op nationaal in plaats van op supranationaal of mondiaal niveau.

De spanningen tussen grootmachten als China en de VS doen in de huidige crisis de angst rijzen voor mondiale conflicten in plaats van internationale samenwerking. Sommigen zien ook andere trends opkomen: “De traditionele machten van het Westen zijn economisch niet zo sterk, en evenmin zeker van hun sociale en organisatorische superioriteit. China, samen met ontwikkelingslanden in Azië en Afrika die de COVID-storm beter hebben doorstaan, zullen hun mondiale voetafdruk waarschijnlijk veel sneller vergroten dan tijdens de afgelopen decennia” (Khan & Khan 2020).

Vijf belangrijke mondiale samenwerkingsmaatregelen

Daarom stelt SDR2020, in overleg met de Lancet Commission on COVID-19 onder voorzitterschap van SDSN-president Jeffrey Sachs (2020), vijf belangrijke mondiale samenwerkingsmaatregelen voor om de gezondheids- en economische gevolgen van de COVID-19-crisis aan te pakken:

- Snel ‘best practices’ verspreiden. De wereld moet dringend leren van de strategieën voor de bestrijding van COVID-19 die in de regio's Oost-Azië en de Stille Oceaan zijn aangenomen en de ‘goede’ strategieën, zoals deze van Nieuw-Zeeland, Thailand, Taiwan en anderen, trachten na te volgen.

- Versterking van financieringsmechanismen voor ontwikkelingslanden. Het IMF is opgericht voor wereldwijde crises zoals deze. Gezien de mondiale politieke spanningen valt helaas te bezien of het kredieten kan verlengen, hetzij in het kader van bestaande of nieuwe programma's. Particuliere schuldeisers moeten mogelijk hun schulden herfinancieren of kapitaliseren.

- Pak honger-hotspots aan. We hebben wereldwijde steun nodig voor de gespecialiseerde agentschappen van de Verenigde Naties, zodat ze de dreigende honger crises en voedselonzekerheid kunnen bestrijden.

- Zorgen voor sociale bescherming. Als onderdeel van een alomvattende reactie op de pandemie moeten regeringen nieuwe instrumenten voor sociale bescherming promoten. Dit omvat het nieuwe Wereldfonds voor sociale bescherming dat werd voorgesteld om SDG 1 (Geen armoede) aan te pakken, zelfs vóór de pandemie, en dat nu nog meer nodig is.

- Promoot nieuwe medicijnen en vaccins. Financiering van onderzoek en ontwikkeling (O&O) voor COVID-19-geneesmiddelen en vaccins is een eerste prioriteit. Zonder mondiale samenwerking zal O&O inadequaat en traag zijn. En in geval van succes zal wereldwijde samenwerking nodig zijn om massale acceptatie en inentingen te garanderen.

Het virus blijven beheersen en onderdrukken
moet prioriteit zijn van elke regering

“De prioriteit van elke regering moet zijn om het virus te blijven beheersen en onderdrukken. Aangezien COVID-19 een groeiend aantal mensen in Afrika, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Zuid-Azië blijft infecteren, is het versterken van de volksgezondheidssystemen en het bieden van toegang tot persoonlijke beschermingsmiddelen en grootschalige tests essentieel bij afwezigheid van een behandeling of vaccin. Bovendien zijn internationale solidariteit en partnerschappen cruciaal om gezondheids-, economische en humanitaire crises aan te pakken en te voorkomen, en om grote tegenslagen op de SDGs op korte en lange termijn te vermijden”, concluderen Lafortune et. al (2020) in hun rapport.

Kortom

We sloten een eerdere beoordeling van de SDGs in de Aziatische context (Servaes 2017: 164) af met de volgende vier vragen:
• Ten eerste, hoe krijgen we de juiste belanghebbenden op het juiste moment op de
juiste plaats?
• Ten tweede: hoe maken we moeilijke afwegingen?
• Ten derde: hoe bouwen we verantwoordelijkheid en transparantie voor actie in?
• Ten vierde, hoe organiseer je dit op een participatieve en democratische manier?

Alle culturen dragen bij aan duurzame ontwikkeling

Deze vragen blijven ook vandaag geldig. In het licht van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en om de daarin gestelde doelen te bereiken, kan de wereldgemeenschap niet langer deelnemen aan een systeem dat verdeeldheid en ongelijkheid benadrukt. Alle culturen dragen bij aan duurzame ontwikkeling, wat op zichzelf een weerspiegeling is van de vooruitgang die is geboekt sinds de implementatie van de MDGs. We moeten gezamenlijk leren versnellen en de compartimentering van technisch en beleidswerk helpen overwinnen door geïntegreerde benaderingen te bevorderen van de onderling verbonden economische, sociale en ecologische uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd.

Reacties op de COVID-19-crisis moeten gericht zijn op het welzijn van mensen, hen versterken en gelijkheid bevorderen. Bovendien, zoals Ian Gouch (2017), Richard Horton (2020) en anderen overtuigend hebben betoogd, is het streven naar welzijn en sociale rechtvaardigheid onvoldoende als het ten koste gaat van de biosfeer en toekomstige generaties.

Prof. Em.  Jan Servaes
Voormalig UNESCO Chair University of Massachusetts at Amherst | Hij is de auteur van Handbook of Communication for Development and Social Change (Servaes, Jan (Ed.), Springer, 2020, 1500 blz, 2 volumes, 85 hoofdstukken - voor meer info klik hier

Uw doordachte reacties zijn welkom op het emailadres infoATpala.be

Lees ook deel 1 en deel 2 van deze artikelreeks
Millenniumdoelen en duurzame ontwikkelingsdoelen - deel 1 Essay Duurzame ontwikkeling in coronatijden
Hiaten en beperkingen van de duurzame ontwikkelingsdoelen - deel 2 Essay Duurzame ontwikkeling in coronatijden

Referenties

Ford, L. (2015). Sustainable development goals: all you need to know. The Guardian. Retrieved from: http://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/19/sustainable-development-goals-united-nations.

Gouch, Ian (2017). Heat, Greed and Human Need. Climate Change, Capitalism and Sustainable Wellbeing, Cheltenham: Elgar.

Lafortune G., Woelm F.,  Fuller G., and A. Marks (2020) The SDGs, COVID-19 and the Global South: Insights from the Sustainable Development Report 2020. IPSnews.net (July23 2020) http://www.ipsnews.net/2020/07/sdgs-covid-19-global-south-insights-sustainable-development-report-2020/?utm_source=English%20-%20SDGs&utm_campaign=e756da33e1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_20_10_46_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_08b3cf317b-e756da33e1-5552745&fbclid=IwAR3BPWLdbYFHM3NTsbfrnNUDs9OIuMcGcxgeCbTWjsGezZskWGrv9H13MXw

Horton, Richard (2020). The COVID-19 Catastrophe. What’s gone wrong and how to stop it happening again, London: Polity Press, 133 p.

Khan, D. and Khan L.Y. (2020). Will COVID-19 Change the Global Balance of Power?, IPSnews, http://www.ipsnews.net/2020/10/will-covid-19-change-global-balance-power/?utm_source=English+-+SDGs&utm_campaign=0a2c7878c2-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_05_08_29_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_08b3cf317b-0a2c7878c2-4622673

Kumar Suniwar D. (2020). What do the SDGs mean for the world’s Indigenous peoples?, Lee, Philip & Lorenzo Vargas (eds.) (2020). Expanding schrinking communication spaces., 115-123.

Lee, Philip & Lorenzo Vargas (eds.) (2020). Expanding shrinking communication spaces.

      Penang: Southbound. 

Luers A. (2020) The Missing SDG: Ensure the Digital Age Supports People, Planet, Prosperity & Peace https://www.globalissues.org/news/2020/07/06/26585

MacBride, S. (ed.). 1980. Many voices, one world.  Communication and society.  Today and tomorrow. Paris: UNESCO.

Macchi, C. (2020). The SDGs and the urgency of human rights in times of crisis”, Blog May 18, 2020 https://www.globalstudies.ugent.be/the-sdgs-and-the-urgency-of-human-rights-in-times-of-crisis/

Payutto, P. (1998). Sustainable development. Bangkok: Buddhadham Foundation.

Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. (2020). The Sustainable Development Goals and COVID-19. Sustainable Development Report 2020.

Lancet 379 (9832), 2206–2211.

Sachs, J.D. (2012). From millennium development goals to sustainable development goals. Cambridge: Cambridge University Press.

Salsiah Alisjahbana A., Kanni Wignaraja and Bambang Susantono (2020) Fast-tracking the SDGs: Driving Asia Pacific Transformations, United Nations (ESCAP), the Asian Development Bank (ADB) and the United Nations Development Programme (UNDP), Bangkok http://dx.doi.org/10.22617/SPR200149-2

Samarajiva I. (2020). The Overwhelming Racism of COVID Coverage. Western media cannot write western failure. https://medium.com/indica/the-overwhelming-racism-of-covid-coverage-78e37e4ce6e8

SDSN (Sustainable Development Solutions Network). (2015). Indicators and a Monitoring Framework for the Sustainable Development Goals. Launching a Data revolution for the SDGs. In: A report by the Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network. Revised working draft (June 22, 2015).

Servaes, J (1999). Communication for Development. One World, Multiple Cultures. Cresskill: Hampton Press.

Servaes, Jan (ed.) (2017a). The Sustainable Development Goals in an Asian context. Singapore: Springer, 174pp. ISBN 978-981-10-2814-4 http://www.springer.com/in/book/9789811028144

Servaes, Jan (ed.) (2020), Handbook on Communication for Development and Social Change Vols 1+2, Singapore: Springer (@1506pp.) https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-981-10-7035-8#toc

SDSN (2015). Indicators and a Monitoring Framework for the Sustainable Development Goals. A report to the Secretary-General of the United Nations by the Leadership Council of the Sustainable Development Solutions Network, Sustainable Development Solutions Network (SDSN), New York, June 2, 2015, 233pp.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2013150612-FINAL-SDSN-Indicator-Report1.pdf

Sivaraksa, S. (2009). Rediscovering spiritual value. Alternative to consumerism from a Siamese Buddhist perspective. Bangkok: Sathirakoses-Nagapradipa Foundation.

Sivaraksa, Sulak (2010). The wisdom of sustainability. Buddhist economics for the 21st century. Chiang Mai: Silkworm Books.

The Broker (2020), Knowledge brokering in times of crisis: an online dossier on COVID-19, The Broker, The Hague, https://www.thebrokeronline.eu/covid19-dossier/

UN (2015). Millennium Development Goals Report 2015. New York: United Nations.

UNDP (2015). MDG needs assessment tools. New York: UNDP. https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/mdg_strategies/mdg_needs_assessmenttools/mdg_needs_assessmenttools.html

Vandemoortele, J. (2018). From simple-minded MDGs to muddle-headed SDGs, Development Studies Research, 5:1, 83-89, DOI: 10.1080/21665095.2018.1479647

Vandemoortele, J. (2017). From MDGs to SDGs: critical reflections on global targets and their measurement. In Sustainable Development Goals and Income Inequality. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. doi: https://doi.org/10.4337/9781788110280.00007

Vandemoortele, Jan (2016). SDGs: the tyranny of an acronym? https://impakter.com/sdgs-tyranny-acronym/

Vandemoortele, Jan (2015). Are the SDGs a major reboot or a sequel to the MDGs?

https://www.oecd.org/economy/development-posts-sdg-reboot-or-sequel-mdg.htm

Vandemoortele, Jan (2011) 'If not the Millennium Development Goals, then what?', Third World Quarterly, 32: 1, 9 — 25

World Commission on Environment and Development. (WCED) (1987). Our Common Future. Published as Annex to General Assembly document A/42/427, Development and International Co-operation: Environment. New York NY: UN.
 

Overname van dit artikel toegelaten voor niet-commerciële en niet-gesubsidieerde organisaties met vermelding van auteur en bron, met weblink. Wij vernemen het graag | Commerciële en/of gesubsidieerde organisaties nemen voor publicatie contact op met info@pala.be

Tot het einde gelezen? En het artikel gewaardeerd?
Dan kan Pala misschien op uw steun rekenen: uw gift is welkom
op rekeningnummer BE66 5230 4091 1443 van Pala vzw – Leuven.
Of we verwelkomen u graag als vaste steungever - klik hier

Een goed artikel? Interessant nieuws? Neem een gratis abonnement op de Pala nieuwsbrief (maximaal 2 maal per maand), dan hoeft u geen enkel artikel te missen. Gebruik daarvoor het inschrijvingsformulierklik hier

Regio's: 

Lees ook